Barcelona Cultura
Skip to main content
José Corredor-Matheos - Premi Ciutat de Barcelona de Literatura en llengua castellana 2007

LITERATURA EN LLENGUA CASTELLANA :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER JUAN ANTONIO MASOLIVER RÓDENAS (PRESIDENT), JUAN INSÚA, ROSA MORA, CARME RIERA I DOMINGO RÓDENAS, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE LITERATURA EN LLENGUA CASTELLANA A

José Corredor-Matheos,

per Un pez que va por el jardín, poesia feta de «paraules que obren portes», en una depuració del llenguatge que abraça allò que és essencial en la poesia dels místics sense allunyar-se mai dels aspectes quotidians.