Barcelona Cultura
Skip to main content
Jordi Llovet - Premi Ciutat de Barcelona de Traducció en llengua catalana 2007

TRADUCCIÓ EN LLENGUA CATALANA :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER SEAN GOLDEN (PRESIDENT), CARLES MIRALLES, PILAR ESTELRICH, XAVIER PÀMIES I JOAN SELLENT, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE TRADUCCIÓ EN LLENGUA CATALANA A

Jordi Llovet,

per la seva traducció de Les flors del mal de Charles Baudelaire, primera versió completa, filològicament rigorosa i ben documentada d’aquest clàssic modern.