Barcelona Cultura
Skip to main content
Sergi Jordà, Günter Geiger, Marcos Alonso, Martin Kaltenbrunner - Premi Ciutat de Barcelona de Multimèdia 2007

MULTIMÈDIA :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER ROSA FRANQUET (PRESIDENTA), ANTONI ESTEVE, CARMEN GARRIDO, XAVIER SERRA I ARTUR SERRA, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE MULTIMÈDIA A

Sergi Jordà, Günter Geiger, Marcos Alonso, Martin Kaltenbrunner,

del Grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, per Reactable, instrument multimèdia sorgit d’aquest grup de recerca de tecnologia musical, que té com a objectiu promoure la creació multimèdia i que incorpora música, imatge, interacció i col·laboració entre creadors d’arreu del món. El Jurat ha valorat el fet que es tracta d’una creació multimèdia innovadora i també l’impacte que han causat les nombroses produccions artístiques generades amb aquesta plataforma al llarg de l’any 2007, com ara els concerts de Björk i Guillamino, que han contribuït a la projecció internacional de Barcelona en el camp de les arts.