Barcelona Cultura
Skip to main content
Víctor Hurtado - Premi Ciutat de Barcelona Agustí Duran i Sanpere d’història de Barcelona 2007

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA :: 2007

EL JURAT, COMPOST PER BORJA DE RIQUER (PRESIDENT), JOAQUIM ALBAREDA, CARME MOLINERO, MANEL RISQUES I JOSEP M. SALRACH, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA A

Víctor Hurtado,

pel llibre Els Mitjavila: Una família de mercaders a la Barcelona del s. xiv,
perquè permet comprendre millor l’origen de les grans famílies de mercaders, les seves xarxes de relacions i de negocis per la Mediterrània i l’Orient, les seves mentalitats i el seus costums, i la naturalesa de les relacions comercials amb la política de la ciutat i de la monarquia.