Ajuts per a les entitats que tenen cura de les colònies de gats

Benestar animal. El termini de la nova convocatòria de subvencions s’acaba el 6 de febrer.

S’obre el termini per a la convocatòria de subvencions per a entitats que es dediquen al control i a la cura de les colònies de gats. La línia d’ajuts compta amb una dotació de 160.000 euros, i les sol·licituds s’han de tramitar de manera telemàtica, mitjançant el portal municipal de subvencions, abans del 6 de febrer.

La convocatòria de subvencions, que atorga l’Oficina de Protecció dels Animals, s’adreça a entitats i associacions sense ànim de lucre amb seu o delegació a Barcelona.

El model de col·laboració estable amb les entitats permet tenir cura de les colònies, mantenir el control de l’esterilització dels gats que en formen part i fomentar l’adopció dels gats de carrer per part d’entitats especialitzades. Actualment hi ha 13 entitats que gestionen colònies de gats en el marc d’aquest programa municipal, amb unes 620 colònies controlades i gairebé 7.000 gats.

Nova convocatòria per a l’any 2023

Per optar a la línia d’ajuts d’enguany, es tindrà en compte el projecte presentat, el grau d’arrelament i l’experiència a la zona on es proposa actuar amb la població de gats, així com la xarxa de voluntariat que puguin acreditar les entitats. També es valoraran les accions de promoció de la convivència entre espècies i de biodiversitat que pugui dur a terme l’entitat.

L’àmbit de la convocatòria es divideix en 11 zones territorials de la ciutat (els 10 districtes i la Zona Franca). Les entitats interessades estan obligades a participar, com a mínim, en 2 zones, i han de presentar un projecte per a cadascuna de les zones.

Els conceptes que poden ser objecte de subvenció es divideixen en 4 àrees:

  • Activitats d’esterilització de gats
  • Despeses veterinàries bàsiques i urgents
  • Cura de l’entorn i les infraestructures de les colònies
  • Despeses relatives al trasllat de gats en cas de clausura d’una colònia o trasllats entre colònies o per visites veterinàries

La informació completa de la convocatòria, amb tots els requisits i les bases, està disponible al web municipal de subvencions.