Subvencions per a l'enfortiment de l'economia social i solidària i per a la intercooperació en l'estratègia #ESSBCN2030 - ENFORTIM L'ESS 2023

Status:
En tramitació / resolta
Termini de presentació:

Del 23 de març al 13 d'abril de 2023 (ambdós inclosos)

Temes:
Economia i empresa
Ciutat
2023
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l’Oficina Virtual

Última actualització:

Les activitats o projectes que se subvencionaran han de fomentar activitats d'interès públic o social per a la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat contribuir a l'assoliment dels objectius de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 -Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat, així com del Pla municipal d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat pel període 2021-2023, promovent i reforçant les línies de treball de l’Estratègia, tot incloent el desenvolupament d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat, juntament amb la tasca per minimitzar l’emergència climàtica i orientar-se vers una transició justa energètica i ecològica, a la ciutat de Barcelona, donant compliment a la línia subvencional 4335, de foment de l’economia cooperativa, social i solidària, dins el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona en què es troba inclòs aquest programa de subvencions.

Els projectes han d’estar relacionats amb les activitats següents:

Activitats de reactivació, d’enfortiment intern i d’intercooperació:

 • Impulsar mesures per generar noves iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat que generin ocupació o mantinguin l’existent en termes de justícia social i desprecarització.
 • Mesures de transformació de societats mercantils, econòmiques i associatives, en organitzacions d'economia social i solidària que siguin generadores d'ocupació estable i sostenible, en termes de justícia retributiva, sense bretxes salarials, horitzontals i verticals de gènere i desprecarització del treball.
 • Promoure mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l'economia social i solidària ja existents.
 • Impulsar mesures per millorar la seva articulació i intercooperació generant pols tractors que
 • puguin escalar i fer créixer l’activitat empresarial.
 • Impulsar accions pràctiques que, en el marc de minimitzar l’emergència climàtica i orientar-se vers una transició justa energètica i ecològica, siguin eines de sensibilització i difusió, impuls i visibilització de l’economia social i solidària com a model econòmic alternatiu.
 • Activitats d’intercooperació, directament vinculades amb les línies estratègiques, palanques de suport i objectius de ciutat de l’Estratègia ESS 2030 BCN, així com amb els projectes de ciutat i els grups de treball que els desenvolupen.

Poden ser beneficiàries d’aquesta convocatòria de subvencions, sempre que compleixin tots els requisits de la convocatòria i les seves bases reguladores:

 • Les persones jurídiques
 • Les agrupacions amb personalitat jurídica de segon nivell o superior, de persones jurídiques, públiques o privades donant forma a projectes d’intercooperació d’ESS
 • Les agrupacions sense personalitat jurídica de persones jurídiques, públiques o privades donant forma a projectes d’intercooperació d’ESS
 • Les agrupacions de persones físiques, inclosos els/les empresaris/àries individuals, en procés de constitució d’una cooperativa d’ESS.
 • Les agrupacions de persones físiques de projectes d’economia comunitària i col·laborativa del procomú que no estiguin formalitzats.
 • Qualsevol altra forma jurídica mercantil si presenta un projecte per transformar-se en cooperativa d’ESS.                             

Termini de presentació: 23 de març a 13 d’abril (ambdós inclosos)

Status:
En tramitació / resolta
Termini de presentació:

Del 23 de març al 13 d'abril de 2023 (ambdós inclosos)

Temes:
Economia i empresa
Ciutat
2023
Web informatiu:
Ves al web
Accés al tràmit:
Ves a l’Oficina Virtual