A partir de diverses sessions de treball participatiu amb el veïnat i entitats de Ciutat Vella es van detectar necessitats i es van recollir propostes per fer una radiografia de l’estat actual del districte.

És un districte molt dens i on preval l’ús residencial. Cal vetllar per una convivència equilibrada i evitar que es desplaci els residents fora del districte.

El teixit urbà és fràgil amb una trama de carrers estrets. En conflicte amb les activitats de gran superfície o d’aforament elevat.

Existeix saturació d’activitats de pública concurrència. Ciutat Vella té 5 vegades més establiments de concurrència pública que Gràcia.

Acull moltes activitats relacionades amb el turisme. Com les de lloguer de vehicles de mobilitat personal, magatzem d’equipatge o venda de tiquets.

Concentra molèsties ocasionades als veïns i veïnes. Pel que fa al soroll, la neteja, l’impacte de les persones a l’espai públic, la logística, les activitats de pública concurrència.

Requereix més regulació de les activitats amb impacte nocturn. Entren directament en conflicte amb el descans i la qualitat de vida dels residents.