Enfortim l'Economia Social Solidària 2022: informació de servei

03/03/2022 - 09:05 h

Obre la sisena convocatòria específica per enfortir i reactivar l’Economia Social i Solidària (ESS) amb la Convocatòria de subvencions 2022 amb un pressupost de 900.000 €. Les organitzacions i entitats de l’ESS podran presentar els seus projectes del 8 de març al 7 d’abril.

Obre la sisena convocatòria específica per enfortir i reactivar l’Economia Social i Solidària (ESS) amb la Convocatòria de subvencions 2022  amb un pressupost de 900.000 €. Les organitzacions i entitats de l’ESS podran presentar els seus projectes del 8 de març al 7 d’abril.

La sisena convocatòria de l’Enfortim l’ESS, amb un pressupost de 900.000 €, subvenciona fins al 80% dels projectes d’ESS.

A l’àmbit temàtic A es prioritza l’enfortiment i la reactivació de l’ESS, mitjançant la creació, la consolidació, la formació i la digitalització dels projectes i organitzacions de l’àmbit.

Amb l’àmbit temàtic B l’objectiu transversal és la intercooperació, i també la creació, el desenvolupament i l’enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS. A més, enguany, com a novetat també se subvencionaran projectes i accions d’intercooperació significatives pel desenvolupament dels Projectes de Ciutat i reptes transversals de  l’#ESSBCN2030.

Així, es destinen un total de 900.000 euros a subvencionar projectes que fomentin activitats d’interès públic o social per a la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat reactivar i enfortir les empreses i organitzacions de l’ESS i contribuir a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia de l’economia social i solidària a Barcelona 2030 —Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat—, així com del Pla municipal d’impuls de l’economia social i solidària a la ciutat per al període 2021-2023.

Els projectes han de començar durant l’any 2022 i poden durar fins a dotze mesos. La tramitació de la subvenció s’ha de fer de manera telemàtica durant el període del 8 de març al 7 d’abril de 2022. Qualsevol sol·licitud fora de termini no serà admesa.

La convocatòria es divideix en tres temàtics i les seves respectives modalitats, essent el tercer nou. Recomanem participar les sessions informatives (presencials o virtuals) per a resoldre dubtes.

Àmbits temàtics

Àmbit temàtic A. Enfortiment: Creació i consolidació:

 • Modalitat Aa. Creació i transformació. 8.000 €. Creació de noves cooperatives i transformació, d’altres formes jurídiques preexistents, en cooperatives.
 • Modalitat Ab. Consolidació. 10.000 €. Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica, així com l’orientació d’aquesta consolidació a l’Acord i Estratègia #ESSBCN2030.
 • Modalitat Ac. Formació. 6.000 €.
  • Innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci.
  • Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’empresa/organització.
  • Despeses de matriculació del personal de l’empresa/organització en accions formatives externes o bé despeses salarials del personal de l’empresa/organització en la participació en accions formatives públiques o comunitàries sense cost de matriculació.
  • Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual d’FP en organitzacions i empreses de l’ESS.
 • Modalitat Ad. Digitalització. 10.000 €. Facilitar la transformació digital de les empreses ESS, així com a l’orientació d’aquesta transformació a l’Acord i Estratègia #ESSBCN2030.

Àmbit temàtic B. Reactivació: intercooperació:

 • Modalitat Ba. Intercooperació de 2n i major nivell. 35.000 €. Projectes promoguts per organitzacions de l’Economia Social i Solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que contribueixin al desplegament d’Estratègia #ESSBCN2030 i tinguin per destinatàries a les seves organitzacions sòcies.
 • Modalitat Bb. Creació, desenvolupament i enfortimen d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS:
  • Bb1 Disseny i preparació. 15.000 €
  • Bb2 Desenvolupament i enfortiment. 40.000 €
 • NOVETAT. Modalitat Bc. Projectes i accions d’intercooperació significatives pel desenvolupament dels Projectes de Ciutat i reptes transversals de l’#ESSBCN2030. 25.000 €.