El Pla d'Usos 2018 posa al centre el benestar i la bona convivència dels veïns i veïnes, enlloc de centrar-se exclusivament en la regulació de l’activitat comercial. Els seus objectius principals són els següents:

1. Millorar l’equilibri entre les necessitats dels residents i el manteniment de l’activitat comercial.

2. Ordenar i limitar les activitats que generen conseqüències negatives.

3. Potenciar les activitats econòmiques que ajudin a dinamitzar l’entorn.

4. Afavorir la diversitat econòmica i comercial de tots els barris.

5. Assolir major precisió en la regulació dels establiments, parcel·la a parcel·la i edifici a edifici.

6. Permetre la implantació o restricció d’activitats en funció de si el teixit urbà ho admet o no, per tal de garantir la mixtura d’activitats i serveis.

7. Assegurar la comprensió dels instruments normatius per part de tots els agents.

8. Crear una eina de control de l’evolució comercial i ambiental al medi urbà.