El Pla d'usos de la Rambla és una modificació del Pla d'Usos que regula específicament l'àmbit 5B del pla, és a dir, l'àmbit que correspon a la Rambla (que inclou la Plaça Reial i la plaça Sant Josep de la Boqueria) i que es va aprovar definitivament el mes de desembre del 2014.

A través d'aquesta regulació específica es vol fomentar la implantació de botigues de les indústries culturals, així com restringir i limitar les activitats hoteleres, de restauració, i d’oci nocturn, de les quals ja hi ha una gran saturació al passeig.

A més, aquest pla també vol fomentar la qualitat de les activitats de restauració, alhora que limita la implantació de nou comerç alimentari i els habitatges d’ús turístic.