Esteu aquí

Centre de recursos en drets humans

El Centre de Recursos en Drets Humans vol ser un espai referencial per a la ciutadania, teixit associatiu i administracions de la ciutat que treballen en l’àmbit dels drets humans i les seves garanties, a partir del principi d’igualtat i no discriminació.

RECOPILA DOCUMENTACIÓ I RECURSOS i els difon de manera oberta i accessible, amb la voluntat de:

 • Complementar la tasca de les persones que es dediquen a la recerca i l’especialització acadèmica
 • Difondre els drets humans i les seves garanties, sensibilitzant i informant la ciutadania en general des de l’educació i la pedagogia social

ORGANITZA FORMACIÓ en discriminació i drets humans.

ASSESSORA en drets humans, des d’una mirada municipalista, connectada al territori i al seu teixit cívic i associatiu.

VETLLA per l’acompliment dels protocols de l’enfocament basat en drets humans en documents i en l’àmbit de l’acció municipal.

Un servei específic ofert  és l’Escola de Defensores de Drets Humans, on s’imparteix formació adreçada a persones i a entitats dedicades a la defensa dels drets humans, tot promovent el rol actiu de la ciutadania en la seva defensa.

Notícies

30/05/2019

Accés a les noves tecnologies: un dret que vulnera drets?

22/05/2019

Els drets de les dones (III), a la pràctica

17/05/2019

Els drets de les dones (II): el marc legal a escala internacional

Totes les notícies

Formació i sensibilització
Espai documental
Entitats de drets

En aquest espai podeu trobar formacions properes relacionades amb drets humans que es realitzen a la ciutat de Barcelona.

Formacions a la ciutat

Curso formativo sobre la historia del Pueblo Gitano, Nakeramos, 11, 14, 17, 21 i 28 de juny de 2019

Centres d'Internament d'Estrangers - CIE- "Discriminació d'origen" presentació d'informe, Fundació Migra Studium, 7 de juny a les 11h a Roger de Llúria 13

Asil, immigració i drets humans (online), CCAR, del 20 de juny al 20 de juliol de 2019

Veure, escoltar i callar. Quina resposta reben des de l’asil les persones que fugen de la violència de les maras? Seminari internacional, CCAR, 11 de Juny de 2019

Drets col·lectius, feminismes i diversitats: vulneracions, resistències i construcció d'alternatives, CIEMEN, de l’1 al 12 de juliol de 2019

Què són els drets humans i com els puc aplicar al meu entorn?, CEESC, 28 de maig

Jornades "Geopolítica de les armes: Eines i casos de denúncia des de la societat civil", Centre Delàs, 30 de maig

Els conflictes armats des de l'enfocament de gènere: impactes diferenciats, construcció de pau i accés a mecanismes internacionals de protecció, IDHC i Escola de Cultura de Pau-UAB, del 20 de maig al 21 de juny

Encarar l'apatrídia: introducció a la situació de les persones sense nacionalitat (on-line), CCAR, del 20 al 28 de maig

Cine documental como agente para el cambio social, Taula per Mèxic, del 3 al 27 de juny

Municipalisme i Drets Socials, Observatori DESC, 1 a 5 de juliol

 

 

Taules formatives per treballar els mecanismes i els itineraris contra l’odi, així com per fer una anàlisi sobre els últims atacs i amenaces feixistes envers la diversitat, Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), dijous 16 de maig

La difusió i coneixement dels marcs jurídics i teòrics que envolten els drets humans són fonamentals per exigir el seu compliment polític i, alhora, sensibilitzar i educar la ciutadania en el seu respecte i foment. El Centre de Recursos disposa d’un fons bibliogràfic amb documents consultables.

Si ho preferiu, també podeu accedir en línia a diferents reculls de documentació, classificada segons la seva tipologia: documentació legal, estudis o informes, i recursos de sensibilització.

Documentació legal

Principals instruments Universals de Drets Humans

Mecanismes regionals a nivell Europeu

 

Unió Europea

 

Consell d'Europa

 

Mecanismes locals

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat (2000)

 

Estudis i informes

ESTUDIS, INFORMES I DOSSIERS (PER TEMES)

 

ACCIONS POSITIVES

Base legal de la acción positiva

 

ASIL I IMMIGRACIÓ

 

CONSELL DE DRETS HUMANS DE LES NACIONS UNIDES

El Consejo de Derechos Humanos

 

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS EMERGENTS

Declaració Universal dels Drets Emergents

 

DEFENSORS DE DRETS HUMANS

Directrices sobre la Protección de los Defensores de los derechos humanos

Gendering Documentation. A Manual For and About Women Human Rights Defenders

Guía de facilitación para el nuevo manual de protección para los defensores de derechos humanos

Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos

Nuevo Manual de Protección para los Defensores de derechos humanos

Protection Handbook for Human Rights Defenders

Protection Manual for Human Rights Defenders

Workbook on Security: Practical Steps for Human Rights Defenders ar Risk

 

DISCRIMINACIONS I DELICTES D'ODI

CIBERESPECT Guía práctica de intervenciónen línea para ciberactivistas

COMPASS: Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes

(Deconstruir) la imatge de l’enemic

Delitos de odio. Guia práctica para la abogacía

¿Es odio? Manual práctico para reconocer y actuar frente a discursos y delitos de odio

Guía para combatir  el discurso de odio

Handbook on European non-discrimination law

L’abordatge dels delictes d’odi i les discriminacions a Barcelona

La discriminació, el racisme i la xenofòbia contra els immigrants estrangers i les minories ètniques a Catalunya

Manual de legislació europea contra la discriminació

Manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de delitos de odio y discriminación

The right to equality and non-discrimination in the administration of justice

 

DRET A LA CIUTAT

 

DRET A L'HABITATGE

El derecho a una vivienda adecuada

 

DRET A PROTESTA

Aquí no es pot protestar. Desprotecció del dret de reunió i de manifestació

Repressió i gènere. Resistències i aportacions a la lluita anti-repressiva  des dels feminismes

 

DRETS DE LES DONES

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Guía de capacitación en derechos humanos de las mujeres

Herramientas básicas para integrar la perspectiva de genero en organizaciones que trabajan derechos humanos

Los derechos de la mujer son derechos humanos

 

DRETS HUMANS

Drets humans: Preguntes i respostes

Derechos Humanos. Manual para Parlamentarios

Human Rights. A Basic Handbook for UN Staff

 

EDUCACIÓ EN DRETS

Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes COMPASS

Countering underreporting and supporting victims of anti-LGTB hate crime. Good practices report

Herramientas para prevenir y combatir la LGTB

Protection manual for LGBTI defenders

Trabajar con víctimas de delitos de odio anti-LGTB

 

SISTEMES REGIONALS  DE PROTECCIÓ

 

NACIONS UNIDES

Reporting to the United Nations Human Rights treaty bodies training guide

 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I DRETS HUMANS

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Carta d'Associació per al progrés de les comunicacions sobre els drets d'internet

Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació sobre els drets humans

 

   

  Recursos de sensibilització propis del CRDH i aliens

  RECURSOS DE SENSIBILITZACIÓ PROPIS DEL CRDH

   

  Com participem al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides? (interactiu informatiu)

  La societat civil i la ciutadania tenen dret interactuar amb el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.

  Es vol participar en les seves reunions? Es vol aportar informació per a la redacció d’un informe?Es vol fer la denúncia d’un cas concret de violacions de drets humans o convidar experts a la ciutat de cadascú?

  Aquest interactiu explica les passes que cal seguir si s’hi vol interactuar.

   

  Ciutats pels Drets (exposició)

  Exposició que inclou 24 exemples de bones pràctiques per l’acompliment dels drets humans de 23 entitats locals en l’àmbit europeu.  S’hi inclouen experiències dins dels diversos principis de la carta:

  • dret a la ciutat, igualtat i no discriminació (protecció als col·lectius més vulnerables...), drets civils i polítics de proximitat (participació política, informació...)
  • drets relatius a una administració local (serveis públics, transparència)
  • o els mecanismes de garantia dels drets humans de proximitat (policia de proximitat, síndics de greuges locals, etc.)

   

  ALTRES RECURSOS DE SENSIBILITZACIÓ

   

  Manual El Petit Compàs: Manual d’educació en drets humans per a infants!: Manual dirigit a professionals de l’educació, tant de l’àmbit de l’educació reglada com de les entitats que treballeu utilitzant metodologies d’educació no formal que pretén  orientar i donar idees sobre com treballar coneixements, eines i actituds per al coneixement, la protecció i la defensa dels drets humans. Aquesta és la traducció i adaptació del manual d’educació en drets humans del Consell d’Europa que la comunitat d’educadors en l’àmbit europeu ha  estat utilitzant els darrers anys amb èxit.

  Material editat per AHEAD: Associació d’Educadors en Drets Humans

   

  Maleta refugi Recull d’eines i recursos pedagògics per a diferents etapes educatives, per a combatre els principals rumors i estereotips envers la població refugiada i contribuir a afavorir la inclusió d’aquets col· lectiu a la nostra societat. Alhora vol rebatre el discurs discriminatori i xenòfob que està sorgint en alguns municipis i fomentar actituds de solidaritat i justícia.

  Material editat per la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (2017). Autores: Montse Lòpez i Elena Díez Villagrasa

   

  Ciutats Defensores de Drets Humans: És un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb la participació de municipis catalans i altres institucions. El projecte vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets humans al conjunt de la ciutadania dels municipis participants i alhora conscienciar sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. A l'enllaç podeu trobar el dossier de fitxes pedagògiques que pretén ser una caixa d’eines d’aprenentatge significatiu tant per adquirir coneixements sobre drets humans, així com, i sobretot, per tal que el jovent pugui desenvolupar les habilitats i actituds necessàries per a la promoció i defensa dels drets humans.

  Material editat per Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament. Autora: Montse López Amat

   

  Els drets Humans. Carpeta didàctica: Carpeta de material educatiu elaborada amb l'objectiu de posar a l'abast dels mestres i professors un material educatiu que faciliti la tasca d'educar en drets humans en quatre àmbits concrets: els presos de consciència, la pena de mort, la tortura i els judicis justos.

  Material editat pel Grup d'Educació d'Amnistia Internacional Catalunya

   

  Fitxes d’educació per la pau: Selecció de dinàmiques i jocs aptes per treballar l’Educació per la Pau. Es tracta d’activitats especialment adequades per als centres d’educació en el lleure (esplais, agrupaments, centres cívics, etc.) i per a l’escola.

  Material editat per Fundipau

   

  El Centre de Recursos en Drets Humans treballa en sinergia amb equipaments i entitats de la ciutat, i es referencia amb altres centres de recursos en drets humans. Com a espai al servei de la ciutat, vol difondre i visibilitzar la tasca d’entitats, col·lectius i institucions que treballen en drets humans. D’aquesta manera, qualsevol persona pot accedir als seus serveis i recursos i, a la vegada, es fomenta el coneixement mutu i el treball en xarxa.

  Centres de recursos en drets humans internacionals

  Comparteix aquest contingut