Esteu aquí

Drets humans i desenvolupament sostenible

Drets Humans. El Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible analitza l’estat dels ODS.

Aquest mes de juliol ha tingut lloc el Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible (HLPF). Aquest és un fòrum anual on participen els estats membre de l’ONU per avançar en la sostenibilitat i, en conseqüència, en els drets humans. Els estats es reuneixen per fer seguiment i revisió de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible per avançar en la implementació dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

L’Agenda 2030 i el seu vincle amb els drets humans 

Aquesta agenda es va aprovar el 2015 per Estats membre de les Nacions Unides i va establir un pla d’acció per afavorir les persones, el planeta i la prosperitat, així com enfortir la pau universal i l’accés a la justícia. L’objectiu últim és que el desenvolupament estigui al servei de la vida; una vida digna i en pau per a tothom.

L’Agenda 2030 va plantejar 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible que han de regir els programes i polítiques de desenvolupament mundials fins al 2030 – d’aquí el seu nom. Per a cada ODS s’han definit un conjunt de fites, que marquen el camí amb el qual cada estat i municipi podrà seguir generant oportunitats vitals, inclusió i benestar social, sense malmetre l’entorn ni el futur de les properes generacions.

En adoptar aquesta agenda, els estats es van comprometre a fer tot el possible per implementar-los mitjançant aliances centrades especialment en les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

Els drets humans són essencials per assolir el desenvolupament sostenible. De fet, els principis i estàndards dels ddhh són el marc legal (i vinculant) darrere l’Agenda 2030 i estan reflectits en cadascun dels 17 ODS, de manera específica. Així, defensar els ODS i tenir-los com a guia per polítiques arreu del món, també vol dir garantir l’aplicació dels drets humans i la no discriminació.

Per exemple, l’ODS número 1 proposa “reduir a la meitat la pobresa en totes les seves dimensions, garantint un accés universal a recursos i a serveis bàsics com l’habitatge, l’energia, l’assistència sanitària o la formació”. Aquest objectiu incorpora drets i principis recollits en diversos instruments i tractats internacionals. Per exemple, recull l’article 22 de la Declaració Universal de Drets Humans, que diu que “tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social; té la facultat d’obtenir la satisfacció dels drets econòmics socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat…”. 

Podeu trobar molta més informació desglossada sobre el vincle dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) als drets humans en la guia elaborada per l’institut Danès de Drets Humans, que reafirma que els instruments de drets humans i l’Agenda 2030 es reforcen mútuament: “Els drets humans ofereixen un marc legalment vinculant així com una orientació per a l’execució de l’Agenda 2030. Així mateix, els ODS poden contribuir substancialment a la realització dels drets humans”. 

L’Agenda 2030 a Espanya 

El Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible que s’ha celebrat aquest mes de juliol és l’espai on cadascun dels membres que han adoptat l’Agenda presenten les revisions nacionals voluntàries, el mecanisme mitjançant el qual els governs informen sobre el progrés i els reptes envers la consecució de les fites establertes pels ODS. 

Espanya, com a estat membre, va presentar l’informe de progrés de 2021 i l’estratègia de desenvolupament sostenible 2030, on es subratllen els impactes de la pandèmia i s’explica que la futura reconstrucció d’Espanya “ha de basar-se, necessàriament, en una transició ecològica que protegeixi el nostre planeta i la seva diversitat, en una recerca de la justícia social materialitzada en condicions de treball dignes, en la fi de les desigualtats i de la pobresa, en l’assoliment de la igualtat real entre homes i dones, i en la protecció i reforç dels nostres serveis públics que tan essencials s’han demostrat en aquesta crisi”.

Acció municipal per l’Agenda 2030 

Els governs locals van participar en la construcció de l’Agenda 2030, per tal d’assegurar que els reptes i el potencial de les ciutats fossin tinguts en compte.  

Barcelona, havent assumit l’Agenda 2030 com a pròpia treballa per al seu assoliment a partir d’objectius i fites concretes per Barcelona.  

Si tornem a agafar com a exemple l’ODS número 1, que vol “posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu”, trobem un seguit d’accions que s’han emprès per assolir-ho de manera transversal, des de diferents àmbits: l’empadronament actiu de la ciutat, inversions del Pla de barris per a un habitatge digne, més recursos per abordar el sensellarisme femení, o l’acord per abordar la pobresa energètica. 

Per últim, justament avui s’ha anunciat que Barcelona liderarà la a Europa el C40, la xarxa mundial de ciutats contra la crisi climàtica. Aquest grup té com a objectiu complir amb els Acords de París: limitar l’escalfament global i construir comunitats saludables, equitatives i amb més resiliència. Objectius completament alineats amb els ODS, especialment el número 13, que parla d’acció climàtica i de la necessitat d’adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest. 

Podeu consultar tota la informació sobre l’Agenda 2030 a Barcelona en aquest enllaç 

Comparteix aquest contingut