Esteu aquí

La formació en drets humans no s’atura

Formació. Publicació de l’informe sobre la formació en drets humans impartida durant el 2020.

La Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania ha presentat, un any més, el recull de la formació en drets humans que ha impartit durant el darrer any. Ho ha fet amb la publicació d’un informe en què detalla els continguts i metodologies emprades, les persones destinatàries d’aquestes formacions, i els resultats de l’avaluació realitzada sobre el seu impacte, entre d’altres.

L’any 2020, davant la situació de pandèmia sanitària derivada de la Covid-19, la formació prevista es va adaptar a la nova realitat, implementant la virtualitat en bona part de les accions formatives previstes. Al llarg de l’any es van realitzar accions formatives a un total de 660 persones, comptant tant aquelles dirigides a personal intern de l’Ajuntament com les adreçades a ciutadania i entitats.

El grau mitjà de satisfacció amb les formacions rebudes se situa per damunt del 4 sobre 5, cosa que demostra la bona acceptació, interès i utilitat que generen aquests espais formatius entre les persones que els han realitzat.

Per a aquest 2021, la formació de persones en drets humans i no discriminació continua amb més activitats i tallers. Podeu consultar el catàleg de formacions disponibles a través del següent enllaç.

Comparteix aquest contingut