Esteu aquí

Més de sis-cents milions d’euros per garantir els drets de la infància

Infància. Aquesta és la xifra que s’hi va destinar l’any 2021, gairebé el 19% del pressupost municipal.

L’any 2021 es van destinar més de 605 milions d’euros per garantir els drets de la infància a la ciutat. Així ho revela l’estudi pressupostari “Quantificació de la inversió pressupostària en la infància als pressupostos aprovats el 2021 per l’Ajuntament de Barcelona”.

L’estudi s’ha elaborat amb una metodologia desenvolupada per Unicef que té la finalitat d’identificar i quantificar la despesa destinada a infància en el pressupost i garantir el compliment dels drets dels infants any rere any. El de Barcelona és el primer gran consistori que utilitza l’eina i és pioner a fer-ne públics els resultats.

Més de 2.500 euros per infant

Tot i que els infants i adolescents de la ciutat suposen el 14,6% de la població total, l’any 2021 s’hi va dedicar el 18,9% del pressupost, més de 2.500 euros per infant.

L’educació (24,5%), l’habitatge i l’urbanisme (14,3%) i els serveis socials i la promoció social (10,9%) són les polítiques que aporten una quantitat més elevada a la inversió en infància. A més, l’estudi destaca que aquesta inversió vol contribuir a garantir els drets dels infants i adolescents en diferents àmbits.

A més del dret a la supervivència, amb la cobertura de necessitats bàsiques com l’habitatge i les infraestructures bàsiques, la salut, l’assistència social i el benestar econòmic, també s’inclou el dret al ple desenvolupament, per mitjà del finançament de programes educatius, de cultura i d’oci o polítiques de joventut.

Comparteix aquest contingut