Esteu aquí

Més igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral municipal

Feminismes i dona. S’incrementa la presència de dones als sectors més masculinitzats i s’impulsa l’accés de dones a càrrecs de responsabilitat.

Un any després de la posada en marxa del tercer Pla d’igualtat entre dones i homes, s’avaluen els principals objectius assolits per impulsar l’equiparació a l’entorn laboral municipal, especialment als sectors més masculinitzats.

Entre les prioritats del tercer Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2020-2023 destaca l’aplicació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques que afecten l’organització, i que inclouen combatre la bretxa de gènere o el sostre de vidre i revisar la valoració dels llocs de treball, els processos de promoció interna per accedir a càrrecs de responsabilitat, l’avaluació dels riscos laborals que afecten especialment les dones, la conciliació o la detecció i prevenció de l’assetjament laboral per raons de sexe o de gènere.

Els principals objectius assolits en el primer any d’implementació del pla se centren en l’increment de la presència de dones als sectors més masculinitzats, com els cossos de la Guàrdia Urbana i de Bombers de Barcelona, on s’ha fet una reserva de places per a dones en les convocatòries d’oferta pública.

A més, s’està enllestint un decàleg de bones pràctiques per garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en els processos de selecció i provisió de personal, sobretot per garantir l’equitat a l’hora d’accedir a càrrecs de responsabilitat.

Per promoure la prevenció de l’assetjament sexual i per raons de sexe en l’àmbit municipal, s’ha ampliat la formació en aquesta matèria i es treballa en un instrument que permeti comunicar de manera anònima qualsevol cas relacionat amb l’assetjament laboral.

La crisi de la covid-19 també ha afectat els mecanismes de conciliació laboral, que s’han avaluat internament per conèixer els efectes del treball i les condicions de flexibilització que s’han adoptat durant la pandèmia. El 41% de les treballadores municipals amb menors a càrrec es van acollir a mesures de conciliació durant el confinament, mentre que només el 17,4% dels treballadors municipals en la mateixa situació s’hi van acollir.

Comparteix aquest contingut