Esteu aquí

Resolució Definitiva de Subvencions 2020

Subvencions. Publicada la resolució d’atorgament i denegació definitiva de subvencions per a l’any 2020.

Us informem que, amb data 6 d’agost, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha fet pública la Resolució d’atorgament i denegació definitiva de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat, per a l’any 2020.

En aquest sentit, pel que fa a les sol·licituds de subvencions dels àmbits temàtics de W-Drets de Ciutadania, a la resolució trobareu:

– Annex 1: Resposta a les al·legacions presentades (pàgines 4 i 5)
– Annex 2: Subvencions atorgades definitivament (pàgines 36 a 39)
– Annex 3: Subvencions denegades definitivament per requisits tècnics (pàgines 51 a 54)
– Annex 4: Subvencions denegades definitivament per motius administratius (pàgina 57)

Comparteix aquest contingut