Esteu aquí

Xenofòbia i LGTBI-fòbia: casos principals de discriminació atesos a l’OND

Inclusió. L’Oficina per la No Discriminació ha atès, durant el primer semestre de l’any, 111 situacions de discriminació que han tingut lloc a la ciutat.

L’Oficina per la No Discriminació (OND) ha atès, durant el primer semestre de l’any, 111 situacions de discriminació que han tingut lloc a la ciutat. El racisme i la xenofòbia, amb un 45% dels casos, i l’LGTBI-fòbia, amb un 26%, han estat els motius principals de les atencions.

El racisme i la xenofòbia és el primer motiu de les situacions ateses a l’OND, amb un total de 48 atencions realitzades i un increment del 6% respecte al mateix període de l’any anterior. La majoria de queixes de les persones que han patit aquest tipus de discriminació són per tracte vexatori i restriccions o denegacions en l’accés a serveis d’entitats bancàries.

Durant el confinament per la covid-19 han augmentat les situacions de discriminació per racisme a les comunitats veïnals i per LGTBI-fòbia a causa de la convivència amb persones que no accepten la diversitat sexual, fet que ha comportat que l’OND hagi atès 28 situacions relacionades amb la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere.

El tercer motiu de discriminació és el gènere, que representa el 10% de les situacions tractades, un 7% més que l’any 2019, quan se situava per darrere de la discapacitat, la salut i la posició econòmica.

Pel que fa als casos en què l’OND ha obert un expedient per vulneració de drets, els drets que s’han vulnerat han estat la integritat moral, en un 50%, la integritat física, en un 27%, i la prestació de serveis, en un 20%.

Durant els sis primers mesos de l’any l’OND ha atès un total de 249 demandes de servei, en les quals les atencions principals han estat l’assessorament jurídic, l’orientació i el suport educatiu i l’atenció psicosocial.

Un servei municipal des del 1998

L’Oficina per la No Discriminació és un servei municipal dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb els àmbits de la discriminació: atén, assessora, ofereix mediació i sanciona davant situacions discriminatòries. També és l’oficina municipal d’atenció a la ciutadania que informa, forma i sensibilitza sobre els drets humans i els drets de ciutadania a Barcelona.