Documents temàtics

Bases de la convocatòria 2015

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic per millorar l'accés de les dones migrades del Perú, l'Equador i Bolívia als serveis d'atenció, recuperació i acolliment en violències masclistes. 

Any del document:
2019

Recerca aplicada per donar una major capacitat de resposta des de l’Ajuntament a les situacions específiques de grups de dones migrades en relació a la feminització de la pobresa. 

Any del document:
2018

Bases de l’edició 2022 del 14è Premi Consell Municipal d'Immigració de Barcelona

Any del document:
2022

L’objectiu del Catàleg és recollir activitats de sensibilització i educació ciutadana per lluitar contra els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural, i posar-les gratuïtament a disposició de les entitats, els serveis i equipaments de Barcelona que desitgin treballar per la convivència intercultural i la cohesió social.

Any del document:
Sense determinar

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Any del document:
Sense determinar

Fitxa del grup de recerca del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Any del document:
2020

Estudi diagnòstic per posar en marxa programes d’intervenció preventiva coordinada a partir dels serveis d’atenció primària (salut, serveis socials i educació). 

Any del document:
2015

Fitxa del grup de recerca sobre el departament d'Antropologia Social i Cultural i el departament de Teories de l'educació i pedagogia social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Any del document:
2020

Estudi diganòstic per elaborar un protocol d’actuació interdisciplinari de prevenció i actuació enfront els matrimonis forçats.

Any del document:
2015

Estudi diganòstic per elaborar un protocol d’actuació interdisciplinari de prevenció i actuació enfront els matrimonis forçats.

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic sobre el flux migratori de la comunitat rrom i les possibilitats d’intervenció social dels nostres serveis, més enllà de l’atenció individual i familiar. 

Any del document:
2018

Estudi diagnòstic sobre el flux migratori de la comunitat rrom i les possibilitats d’intervenció social dels nostres serveis, més enllà de l’atenció individual i familiar. 

 

 

Any del document:
2018

Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional, d'estrangeria i d'informes d'estrangeria durant el període d'estat d'alarma per la Covid-19 (EN).

Any del document:
2020

Grup de recerca de l'Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona (UdG).

Any del document:
2020

Fitxa del grup de recerca de DAFITS - Universitat Rovira i Virgili (URV).

Any del document:
2019

LLibret informatiu per lluitar contra qualsevol discriminació per motius d’origen racial o ètnic a tots els països de la Unió Europea.

Any del document:
Sense determinar

El Departament d’estadística presenta les xifres i indicadors de la població estrangera resident a Barcelona i la seva evolució.

Any del document:
Sense determinar

L’objectiu d’aquest document és presentar 67 propostes concretes en el marc normatiu vigent, per tal de facilitar la superació dels impediments en la tramitació dels expedients d’estrangeria, que poden portar moltes persones a situacions d’irregularitat sobrevinguda o la impossibilitat d’accés a la regularització.

Any del document:
Sense determinar

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat