Documents temàtics

Bases de la convocatòria 2015

Any del document:
2015

L’objectiu del Catàleg és recollir activitats de sensibilització i educació ciutadana per lluitar contra els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural, i posar-les gratuïtament a disposició de les entitats, els serveis i equipaments de Barcelona que desitgin treballar per la convivència intercultural i la cohesió social.

Any del document:
Sense determinar

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Any del document:
Sense determinar

Fitxa del grup de recerca del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Any del document:
2020

Estudi diagnòstic per posar en marxa programes d’intervenció preventiva coordinada a partir dels serveis d’atenció primària (salut, serveis socials i educació). 

Any del document:
2015

Estudi diganòstic per elaborar un protocol d’actuació interdisciplinari de prevenció i actuació enfront els matrimonis forçats.

Any del document:
2015

Estudi diganòstic per elaborar un protocol d’actuació interdisciplinari de prevenció i actuació enfront els matrimonis forçats.

Any del document:
2015

Grup de recerca de l'Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona (UdG).

Any del document:
2020

Fitxa del grup de recerca de DAFITS - Universitat Rovira i Virgili (URV).

Any del document:
2019

LLibret informatiu per lluitar contra qualsevol discriminació per motius d’origen racial o ètnic a tots els països de la Unió Europea.

Any del document:
Sense determinar

El Departament d’estadística presenta les xifres i indicadors de la població estrangera resident a Barcelona i la seva evolució.

Any del document:
Sense determinar

L’objectiu d’aquest document és presentar 67 propostes concretes en el marc normatiu vigent, per tal de facilitar la superació dels impediments en la tramitació dels expedients d’estrangeria, que poden portar moltes persones a situacions d’irregularitat sobrevinguda o la impossibilitat d’accés a la regularització.

Any del document:
Sense determinar

Recerca aplicada sobre el flux migratori de la població d'ètnia rom i les possibilitats d’intervenció social dels nostres serveis, més enllà de l’atenció individual i familiar. 

Any del document:
2018

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta Llei estableix i regula les bases del règim jurídic, el procediment administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions públiques, i és aplicable a totes elles.

Any del document:
Sense determinar

Els continguts d'aquesta publicació ens mostren com el govern local i les entitats que conformen el Servei d'Atenció a les Persones Immigrants, Estrangers i Refugiats (SAIER) han treballat durant vint anys la inclusió, la convivència, l'acollida, la inserció social i laboral, l'empatia, la corresponsabilitat i la cohesió social dels immigrants i refugiats.

Any del document:
Sense determinar

Los servicios sociales que se exponen son sólo una pequeña muestra de su totalidad. Se ha hecho una selección de los servicios que pueden resultar más útiles para los recién llegados y las recién llegadas.

Any del document:
Sense determinar

Documento amb deu punts per la supervisió, vigilància i solidaritat contra el racisme en l'àmbit municipal

Any del document:
Sense determinar

El nou Pla de Treball d’Immigració de Barcelona 2012-2015 neix per donar resposta als nous reptes que sorgeixen del canvi de cicle que s’està produint pel que fa als processos migratoris a Barcelona.

Any del document:
Sense determinar

Aquest Pla està elaborat per les entitats membres de la Xarxa i liderat per l’Ajuntament de Barcelona, amb un doble objectiu. En primer lloc, planificar i establir una estratègia d’actuació consensuada i reflexionada i, en segon terme, enfortir la Xarxa Barcelona Antirumors.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat