Documentos temáticos

Evolució i relació amb el mercat laboral.

Año del documento:
2023

Avaluació per determinar els canvis en la salut i el benestar de les persones que treballen en el servei d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Barcelona, arrel del canvi del model organitzatiu.

Año del documento:
2022

Avaluació per identificar aspectes rellevants, des de potencialitats com a febleses ,del servei i aspectes de millora.

Año del documento:
2022

Recerca aplicada que vol promoure actuacions entorn les mobilitats de les persones sensellar, en el territori de la ciutat de Barcelona.

Año del documento:
2022

Memòria Programa Làbora 2021

Año del documento:
2022

Memoria Programa Làbora 2021. Castellano

Año del documento:
2022

En aquest resum d’activitats del 2021 trobareu un breu recull de dades que posen en evidència que el Programa s’ha convertit en una eina de referència i transparència, dins i fora de la ciutat, per la se innovació en l’ocupació de per cultats d’accés al mer satisfacció plena de l tants.
 

Año del documento:
2021

En este resumen de actividades de 2021 encontraréis una breve selección de datos que ponen en evidencia que el Programa se ha convertido en una herramienta de referencia y transparencia, dentro y fuera de la ciudad, por su eficiencia, participación e innovación en el empleo de personas con dificultades de acceso al mercado labor de las empresas contratantes
 

Año del documento:
2021

Context relacional, dinàmiques i patrons familiars en què es dona el maltractament a les persones grans. Resum

Año del documento:
2021

Informe ejecutivo.

Año del documento:
2021

Estudi diagnòstic per identificar i promoure bones pràctiques i projectes innovadors sobre garantia alimentària a la ciutat de Barcelona.

Año del documento:
2021

Estudi diagnòstic per saber quina és la situació de les persones amb dependència per veure quines són les deficiències i mirar de plantejar accions que millorin el seu benestar i dels seus cuidadors.

Año del documento:
2021

Recerca aplicada per conèixer els resultats de la posta en marxa del model Housing First a la ciutat de Barcelona i la seva incidència en el model convencional d’escala per mostrar els efectes que té l’accés a un habitatge estable, combinat amb un suport intensiu o variable, a través d’un equip multidisciplinar, per facilitar la incorporació de la persona a la comunitat.

Año del documento:
2021

Governance BMINCOME Report IGOP (Eng) 

Año del documento:
2020

Document de síntesi amb les propostes de priorització dels diferents Grups de Treball per les polítiques socials municipals​ en el context de ciutat post COVID-19.

Año del documento:
2020

Document elaborat pel Consell Municipal de Benestar Social sobre l'impacte de la COVID-19. Versió integra.

Año del documento:
2020

Context relacional, dinàmiques i patrons familiars en què es dona el maltractament a les persones grans. Resultats

Año del documento:
2020

L’informe que fa una avaluació qualitativa de l’ajut d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys, conegut com a Fons 0-16, concedit per l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 2016 i 2019.

Año del documento:
2020

Recerca aplicada col·laborativa per conèixer les situacions tipus en les que està present el maltractament a les persones grans. 

Año del documento:
2020

Resum executiu de l’informe que posa el focus en les 20 troballes de coneixement generades a partir d’aquesta avaluació i també en les 14 consideracions sobre la pobresa infantil i les 5 propostes per a un major compromís amb la infància i l’adolescència.

Año del documento:
2020

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de VidaContactaAviso legal Accessibilidad