Documentació

Documents del concurs

Bases del concurs:

Documentació a aportar per part dels interessats a participar a la fase de preselecció: 

Resum de les bases i aclariments tècnics: 

 

 

Documentació específica

Amb l'objectiu de facilitar el treball de les propostes, es posa documentació específica a disposició dels participants al concurs: 

Guia de terrats vius i cobertes verdes

Les mesures de govern que motiven l’impuls d’aquest concurs són: