Consell Ciutadà per la Sostenibiliat

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat. És el promotor del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el full de ruta de ciutadans, entitats i administracions per avançar conjuntament cap a una ciutat més sostenible.

Es regula a través del Reglament intern aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 3 d’octubre de 2014, en vigor a partir del 4 de novembre de 2014. A partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament, el fins ara Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat es transforma en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. El Consell pretén representar els diferents col·lectius i sectors implicats en l'assoliment dels objectius del Compromís i esdevenir el promotor de noves estratègies d'implicació, coresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.