Mitigació

L’objectiu és desaccelerar l’escalfament global. En aquest sentit, Barcelona treballa en un procés de transició energètica i canvi de model de ciutat.  

S’impulsen accions per fomentar l’estalvi, incrementar l’eficiència energètica, la rehabilitació dels edificis i per assolir més producció d’energia renovable i local. També s’impulsa una mobilitat més sostenible, on la prioritat sigui per als vianants, les bicicletes i el transport públic. És per això que el paper de la ciutadania és essencial en la lluita contra el canvi climàtic.

Mesures que ja estan en marxa: