• Inici
  • / Estratègia per a la Mobilitat Turística

Estratègia per a la Mobilitat Turística

L’Ajuntament ha fet un treball d’anàlisi exhaustiu dels moviments, tant interns com d’arribada i sortida de la ciutat, dels més de 28 milions de visitants a l’any, entre turistes i excursionistes, i ha caracteritzat l’ús dels diferents modes de transport i l’impacte en els diferents espais de la ciutat, per proposar 12 línies de treball al voltant de la xarxa de transport públic, els desplaçaments a peu, els usos turístics de la bicicleta, la moto o els vehicles de mobilitat personal, els autocars turístics, el Bus Turístic, el taxi o la digitalització de la informació sobre la mobilitat turística.

L'Estratègia per la mobilitat turístic té l'objectiu d'assolir un repartiment modal de les visites turístiques més sostenible, segur, equitatiu, eficient i saludable. Per dur-ho a terme planteja diverses actuacions de millora generals de ciutat, millores sectorials per cada mode de transport i millores territorials a cada node turístic . També proposa fomentar un mode de visita que sigui responsable i compatible amb la dinàmica ordinària de la mobilitat a la ciutat: preservar i millorar la qualitat dels serveis de mobilitat dels residents, afavorint el gaudiment de la ciutat.

Així mateix, estableix mecanismes de monitorització de la mobilitat turística, mitjançant la sistematització de la recollida de dades per fer el  seguiment; fa un anàlisi dels fluxos d'entrada i sortida del Port/Aeroport/Estació de Sants i els vincula a l'Observatori de l'Activitat Turística

Finalment, promou una connectivitat intermodal en l’àmbit metropolità que contribueixi a dimensionar i afavorir la mobilitat turística de Barcelona en un entorn més ampli que els límits de la ciutat.

Més informació

 

 

El turisme representa 800.000 desplaçaments

en temporada d'estiu i creuers i 600.000 desplaçaments

Hola BCN! suposa el 12,3%

de les validacions, malgrat entre 2015 i 2016 ha augmentat un 20%

Un 15% dels viatgers de metro són turistes

A peu i en transport públic són els principals modes de desplaçament