Barcelona de Serveis Municipals (BSM) és una empresa de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 2002 amb l’objectiu d’unificar en una sola societat la prestació de serveis municipals a la ciutadania. Actualment, les activitats que gestiona BSM són variades i inclouen des d’aspectes relacionats amb la mobilitat fins a la gestió d’instal·lacions de referència dedicades a la cultura, el lleure i la biodiversitat. 

Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones generant experiències positives per construir una Barcelona saludable i capdavantera.

Visió

Ser una empresa de referència en la gestió pública de serveis de valor afegit.

BSM considera com a principis bàsics de la seva gestió la realització de les activitats amb un elevat nivell de qualitat i servei per assegurar l’obtenció d’uns resultats d’acord amb els requisits esperats pels clients, de respecte al medi ambient i que garanteixin la seguretat de la nostra plantilla.

Línies estratègiques 2018-2023:

  1. Millorar la satisfacció de l’experiència del ciutadà/client des de l’escolta activa.
  2. Potenciar el prestigi del servei públic ofert: aportació de valor, comunicació i transparència.
  3. Identificar i desenvolupar nous serveis d’aportació de valor a la ciutat i als ciutadans.
  4. Direcció per valors
  5. Desenvolupar el talent amb un èmfasi especial en la gestió proactiva de la digitalització i el relleu generacional.  
  6. Potenciar sinergies BSM amb visió global.
  7. Millora contínua al servei de l’excel·lència i de la gestió sostenible del servei públic ofert.
  8. Orientar-se a la innovació posant un èmfasi especial en la digitalització.
  9. Mantenir la SEC (operador de mercat) i de l’autonomia econòmica i financera.
  10. Efectuar inversió amb retorn econòmic i social. 
Collage d'imatges sobre els serveis que ofereix BSM