Campanya de la Guàrdia Urbana per millorar la seguretat passiva en la conducció

dt., 09/21/2021 - 12:51

Seguretat i Prevenció. L'ús del cinturó de seguretat és obligatori en qualsevol tipus de vehicle (inclosos els autocars que en tinguin).

La campanya de control ja està desplegada a tota la ciutat i finalitzarà diumenge. A l’anterior campanya d’aquest tipus, que es va fer de l'11 al 17 de gener, la Guàrdia Urbana va tramitar un total de 238 denúncies.

Com totes les campanyes de la Guàrdia Urbana emmarcades en el Pla local de seguretat viària 2019-2022, l’objectiu d’aquesta campanya, que va començar ahir i que s’allargarà tota la setmana, és reduir tant el nombre de víctimes de trànsit com la gravetat de les lesions ocasionades.

En aquest cas concret, es prestarà atenció als casos relacionats amb el fet de no utilitzar o d’utilitzar de manera incorrecta els elements de seguretat passiva: cinturons de seguretat, coixins de seguretat, sistemes de retenció infantil, reposacaps i cascos.

La campanya també s’emmarca en la planificació programada i coordinada pel Servei Central de Trànsit amb les policies locals i les àrees regionals de trànsit dels Mossos d’Esquadra.

Elements de control

L’ús del cinturó de seguretat és molt efectiu, tant pel que fa a la reducció de víctimes en els sinistres de trànsit com a les conseqüències de les lesions dels ferits. En aquest sentit, es comprovarà l’ús que en fa el conductor i tots els acompanyants, i es denunciaran els possibles incompliments amb la comprovació prèvia del funcionament correcte dels cinturons.

També es comprovarà l’ús del cinturó de seguretat en tots els vehicles, inclosos els lleugers quan estiguin dotats d’estructures d’autoprotecció i de cinturons de seguretat i així consti en la corresponent targeta d’inspecció tècnica.

D’altra banda, en relació amb les motocicletes i els ciclomotors es denunciarà el fet de no utilitzar un casc homologat com a element de seguretat passiva o d’utilitzar-lo de manera incorrecta. A més, s’immobilitzaran els vehicles dels conductors que no l’utilitzin.

També es comprovarà l’ús del casc en els vehicles lleugers similars a les motocicletes i els ciclomotors, llevat que estiguin dotats d’estructures d’autoprotecció i de cinturons de seguretat i així consti a la targeta d’inspecció tècnica, casos en què és obligatori l’ús del cinturó de seguretat.

Cal recordar que el responsable de l’ús del casc per part de passatger és sempre el conductor del vehicle.