La Teixonera és un barri enfilat al turó de la Creueta del Coll, que a través del temps ha anat evolucionant de petita colònia estiuenca i amb cases més modestes, en terres de Joaquim Taxonera, a la urbanització total d'aquell vessant del turó a la postguerra i els anys seixanta.

El barri de la Teixonera, situat entre els barris de la Vall d'Hebron, la Clota, el Carmel i el Coll (districte de Gràcia), es va formar en el període 1915-1930 i aleshores era conegut pel nom de Colònia Taxonera. Va ser urbanitzat per Joaquim Taxonera, el propietari d'aquelles terres. Les cases que s'hi van construir inicialment eren torretes de planta o planta i pis, amb jardí.

Entre l'arribada de la primera onada immigratòria massiva a finals dels quaranta, a causa de la construcció de la residència sanitària de la Vall d'Hebron, que va necessitar molta mà d'obra, i l’especulació urbanística a partir dels anys seixanta, també per l'arribada d'una segona onada immigratòria, s'ha format un barri d'espais saturats al màxim amb solucions urbanístiques singulars i de traçat difícil a causa de la seva orografia.

El carrer d'Arenys és l’artèria principal del barri, des dels seus inicis com a colònia estiuenca, ja que les primeres cases es van construir entre dos profunds barrancs erosionats per les torrenteres que baixaven amb força quan plovia i que anaven a parar a la riera de Sant Genís, que passava aproximadament per on avui hi ha l'avinguda de Coll i Alentorn. Aquests barrancs estaven situats on avui hi ha les Escales de Can Besora i on hi ha el carrer de Santa Gemma. Fins al començament dels cinquanta el carrer d'Arenys estava dividit en dues parts per aquesta causa. A la zona de la cruïlla dels carrers d’Arenys, de Plutó i de Santa Gemma hi passava un aqüeducte amb una mina d'aigua, i fins als anys seixanta els veïns hi anaven a buscar aigua.

El barri està vinculat per tradició i història amb els barris del districte de Gràcia Vallcarca i els Penitents. Cap al 1976 el territori d'aquesta barriada es considerava entre el passeig de la Vall d'Hebron, el de la Mare de Déu del Coll i l'avinguda de l'Hospital Militar. D'aquí ve que algunes de les seves entitats funcionin conjuntament amb aquells barris. La major part d'aquest antic territori va pertànyer als salesians de la Granja Vella de Martí-Codolar.

Mostra’n menys