R4. Requeriments específics de Flutter

Per als nous desenvolupaments ha d'utilitzar-se Flutter, ja que és el framework que l'OSAM recomana fer servir en aquests casos, al ser la tecnologia escollida per l'Ajuntament com eina de desenvolupament al ser la que millor s'adapta a les seves necessitats en quant a qualitat, complexitat, velocitat i cost de desenvolupament.

A més dels requeriments d'aquesta pàgina, per a les aplicacions en Flutter s'han de tenir en compte els requeriments generals i específics per a cada plataforma:

R4.1. Estàndards de desenvolupament o Qualitat

R4.2. Eines de Desenvolupament

 

  • R4.2.3. Per gestionar millor els errors, es recomana utilitzar un paquet com Either (https://pub.dev/packages/either_dart) o fpdart (https://pub.dev/packages/fpdart). D'aquesta manera es pot controlar quan s'envia l'error a Firebase Crashlytics i el tipus d'error per a poder presentar-lo a l'usuari de manera més clara i controlada.