Iris al mòbil

Marc de referència

Petició, per part de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i de la Direcció d’Atenció Ciutadana, del desenvolupament d’una aplicació mòbil que permeti obrir i gestionar incidències a l’IRIS (Incidències, Reclamacions i Suggeriments) des de dispositius mòbils, tant corporatius com no corporatius.

Descripció

Sistema de registre i gestió d’incidències des de dispositius mòbils enfocat als operaris municipals que per la seva activitat necessiten una gran mobilitat. Actualment, les activitats que implicaven la detecció o resolució d’incidències per part d’aquest col·lectiu s’havien de comunicar per canals no informatitzats (telèfon, informes al final de la jornada, etcètera). El nou sistema d’IRIS permetrà  als equips de camp detectar, comunicar i gestionar incidències en línia des dels seus terminals mòbils amb  l’accés remot, en qualsevol moment.

Promotor

Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports. Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana.

Back to top