Cita prèvia

Per fer una consulta o una reclamació a l'OMIC podeu venir a les nostres oficines quan ho desitgeu, no cal demanar cita, o bé utilitzar els formularis habilitats en aquesta mateixa web. També podeu lliurar les reclamacions a les oficines d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona. 

Com a novetat per millorar el servei i ampliar l'atenció presencial a l'OMIC, hem creat un sistema de cita prèvia personalitzada. Si ompliu el formulari "Cita prèvia", un informador de l'OMIC contactarà amb vosaltres per estudiar la vostra consulta i explicar-vos quins tràmits i documentació són necessaris per fer una reclamació; així, s'eviten desplaçaments innecessaris i es potencia la rapidesa del servei.

L'OMIC només gestiona temes de consum, NO REALITZA TRÀMITS DE PADRÓ, IMPOSTOS, MULTES, LLICÈNCIES NI SERVEIS SOCIALS. Si necessiteu demanar un certificat d'empadronament podeu fer-ho a l'Oficina Virtual.
Per a qualsevol altra consulta que no estigui relacionada amb temes de consum, també podeu dirigir-vos a les Oficines d'Atenció al Ciutadà, trucar al 010 o consultar el web de l'Ajuntament de Barcelona.