Cita prèvia

AVÍS: A causa de la situació d'excepcionalitat, l'OMIC atendrà només amb cita prèvia de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Així mateix, per tal de reduir desplaçaments innecessaris, un informador/a us trucarà abans del dia de la cita, per tal de resoldre de manera telefònica la vostra reclamació. 

ATENCIÓ: Si el motiu per demanar una cita prèvia es per fer una reclamació, informem que podeu realitzar-la de manera telemàtica a través del formulari de reclamacions. També ens podeu deixar la vostra consulta través del formulari de consultes del web o trucant al 010.

L'OMIC només gestiona temes de consum, no realitza tràmits de padró, impostos, multes, llicències, subvencions, beques, ajuts, temes mèdics, ITV i serveis socials. Si necessiteu demanar un certificat d'empadronament podeu fer-ho a l'Oficina Virtual.

Per a qualsevol altra consulta que no estigui relacionada amb temes de consum, també podeu dirigir-vos a les les oficines d'atenció ciutadana (OAC), trucar al 010 o consultar el web de l'Ajuntament de Barcelona.

En vermell, els dies que ja no estan disponibles.