L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Reclamació/denúncia

En aplicació del decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediació en les relacions de consum, us recordem que en primer lloc sempre us heu de dirigir directament a l’empresa amb la qual heu tingut el problema de manera que tingueu un comprovant de la reclamació. Un cop feta aquesta reclamació l’empresa té 30 dies per donar-vos una resposta. Si no ho fa o la resposta no és satisfactòria, podeu presentar una reclamació a l’OMIC per tal que l’estudiem i tramitem.

L'OMIC de l'Ajuntament de Barcelona tan sols és competent en temes de consum, i quan consumidor o empresa reclamada pertanyen a aquest municipi.

Posem a la vostra disposició aquest formulari per presentar una queixa, reclamació o denúncia. Quan tramitem la vostra petició ens posarem en contacte per indicar-vos el número d'expedient. Si preferiu presentar una reclamació presencialment a les nostres oficines, us facilitem també un formulari de reclamacions en format PDF.

Per a més informació, consulteu l'apartat Com tramitar una reclamació.