L’OMIC segueix prestant els seus serveis de forma telemàtica, presencial i a través del telèfon 010. Les  consultes o reclamacions s'han de fer preferiblement de forma telemàtica.
Per a aquelles consultes o reclamacions que requereixin atenció presencial, cal concertar cita prèvia al portal de tràmits municipal ajuntament.barcelona.cat/cita/omic, trucant al 010, o als Quiosc de tràmits municipals

Rebaixes

Es tracta d’una venda de caràcter especial en la qual l'oferta del producte o la prestació del servei es fa en condicions més avantatjoses que les habituals. Cal recordar però, que els productes rebaixats han de tenir la mateixa qualitat i garantia que les que tenien a preu no rebaixat i tampoc han de tenir defectes, i per l’altra. D’altra banda, han de mostrar sempre el preu original, juntament amb el rebaixat, o bé el percentatge de la rebaixa.

Les rebaixes són voluntàries i els establiments no estan obligats a fer-les. La durada d’aquests descomptes serà la que cada establiment consideri convenient.

Aparador durant les rebaixes