Aquest és, fins ara, el barri més nou de Barcelona, i es troba encara en procés de formació i consolidació. El seu extrem de llevant limita amb els terrenys i les instal·lacions on es va desenvolupar el Fòrum de les Cultures 2004, i el conjunt d'edificis d'oficines i hotels de l’entorn.

El sector central del barri correspon als dos conjunts anomenats Diagonal Mar: l'originari és un gran bloc de pisos de forma esglaonada que ocupa tres illes de llargada per dues d'alçada, i que va ser un dels pocs que feien front a la Diagonal durant els llargs decennis en els quals només estaven oberts petits trams de la gran avinguda. L'altre conjunt, molt més gran i desenvolupat a partir del final dels noranta, inclou diversos blocs d'habitatges, un centre comercial i el gran parc dissenyat per Enric Miralles.

Finalment, al llarg de la costa de ponent, hi ha el nou sector anomenat Front Marítim, format per cinc illes d'habitatge amb jardins centrals. Darrere d’aquestes, cap a l'interior, hi ha un grup d'illes on conviuen estructures antigues, com el conjunt singular del carrer dels Pellaires —abans industrial i ara convertit en moderns tallers i estudis, com el del dissenyador Mariscal—, juntament amb altres de noves o en transformació.