Aquest barri no ha estat, fins ara, una zona amb una identitat urbana ben definida. Ho posa de manifest, fins i tot, el nom de les associacions de veïns de l'entorn, les quals, a manca d'altres referents millors, van adoptar els dels carrers del seu àmbit d'influència: Gran Via - Perú - Espronceda i Paraguai-Perú. El nom que ara s'ha adoptat remet al topònim de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals i, alhora, a la vinculació d'aquest sector amb el territori històric del Poblenou.

El barri comprèn dues grans unitats. D'una banda, pràcticament tot el costat mar de la Gran Via entre la plaça de les Glòries i el límit del terme, ocupat pels blocs alts de pisos que donen a l'autopista, que actualment està en curs de semicobertura. D'altra banda, el territori en profunda transformació que s'estén fins a la Diagonal i que correspon a un dels dos grans sectors de desenvolupament del 22@.

La potència dels grans eixos urbans que creuen la zona en sentit transversal (Gran Via, Cristóbal de Moura, Llull), vertical (Bac de Roda, Selva de Mar, Josep Pla) i diagonal (la mateixa Diagonal i Pere IV), li donen una gran accessibilitat, una bona estructuració i una gran capacitat d'atraure activitats, especialment quan es completin les obertures de carrers encara pendents. El nou gran parc a l'encreuament Diagonal - Pere IV, dissenyat per Jean Nouvel, serà un referent urbà destacat.

A tocar del futur parc hi ha l'antic complex industrial de Can Ricard. Després de negociacions difícils entre propietaris, entitats ciutadanes i Ajuntament, es podrà mantenir gran part de l'estructura original del complex, per tal de preservar-ne el valor patrimonial i destinar-lo a usos col·lectius.