102 projectes d'inversió a Sant Martí, a la fase decisòria dels pressupostos participatius

22/03/2021 - 11:55 h

Pressupostos participatius. Del 22 de març i fins al 5 d'abril, el veïnat pot prioritzar els projectes que se sotmetran a la votació final del mes de juny. Al districte s'hi destinaran 3,6 milions d'euros.

El procés dels pressupostos participatius de Barcelona es reactiva i entra en la fase de priorització, que comença amb la publicació dels 825 projectes d’inversió rebuts i ja validats tècnicament a tota la ciutat, dels quals 102 són dels barris de Sant Martí. Aquest és el segon districte amb més projectes sobre la taula, després de Sants-Montjuïc.

A partir del 22 de març i fins al 5 d’abril, qualsevol persona empadronada a Barcelona disposarà de deu suports que podrà repartir entre els projectes validats. La recollida de suports es farà a través de la plataforma decidim.barcelona amb l’objectiu de determinar els vint projectes finalistes per cada districte que se sotmetran a la votació definitiva al juny.

Àmbits temàtics i distribució per barris

A Sant Martí s’han acceptat 102 projectes dels 235 que es van presentar. Ara es troben a la frase de priorització.

D’aquest centenar de projectes, destaquen quatre gans grups temàtics: pacificació o remodelació de carrers (22), equipaments educatius i entorns escolars (16), espais verds i horts urbans (13) i equipaments i espais esportius (11).

A continuació, hi ha àmbits que tenen entre 4 i 10 projectes. És el cas de: millora de l’espai públic (8), mobilitat i xarxa ciclista (8), equipaments de proximitat (5) i mobiliari urbà (4).

Per últim, els àmbits temàtics amb 1, 2 o 3 propostes de millora: altres equipaments (3), espais de joc infantil (3), memòria històrica (3), àrees d’esbarjo de gossos (2) equipaments culturals (2), comerç (1)equipaments per col·lectius específics.

Per barris, els projectes s’han repartit de la següent manera:

El Camp de l’Arpa del Clot (13)
El Clot (12)
Sant Martí de Provençals (11)
La Verneda i la Pau (11)
La Vila Olímpica del Poblenou (11)
El Parc i la Llacuna del Poblenou (9)
El Poblenou (8)
Diagonal Mar i el Front Martítim del Poblenou (7)
El Besòs i el Maresme (7)
Provençals del Poblenou (2)

A més, hi ha 11 projectes que impliquen a més d’un barri.

Nou calendari del procés participatiu

La pandèmia ha obligat a reajustar a 30 milions d’euros el pressupost total disponible per a aquesta edició dels pressupostos participatius, dels quals 3,6 milions d’euros pertanyen a Sant Martí. També ha variat el calendari del procés, que queda així:

De l’1 al 7 de març
Les persones o entitats que van presentar projectes han pogut sol·licitar aclariments de l’avaluació tècnica, i han rebut la resposta abans del 18 de març. També han pogut retirar els projectes presentats, si així ho han considerat.
Del 22 de març al 5 d’abril
Fase de priorització dels projectes, o de suports. La ciutadania podrà donar suport als projectes acceptats, i els vint projectes amb més suports de cada districte passaran a la fase següent.
Del 6 d’abril al 7 de maig,
Els 200 projectes prioritzats entre tots els districtes entraran a la fase de concreció entre la ciutadania que els promou i els serveis municipals.
De l’1 al 23 de juny (en un període per concretar),
Període de votació per part de la ciutadania dels projectes definitius per desenvolupar.