Els polígons de l'Eix Besòs, una realitat del present i del futur

18/07/2019 - 12:04 h

Activitat econòmica. En marxa quasi 200 accions per dinamitzar el territori industrial del nord de Barcelona, entre d'altres, la Verneda industrial

Barcelona té una marcada identitat industrial que cal potenciar tant per la seva capacitat de diversificar l'activitat econòmica, generar innovació i valor afegit com per crear ocupació estable i de qualitat.

Al barri de la Verneda i la Pau es manté, en plena activitat, un dels polígons industrials històrics de Sant Martí: la Verneda industrial. Hi desenvolupen la seva activitat desenes d’empreses manufactureres, de comerç a l’engròs o de transport i emmagatzematge, entre d’altres. El polígon es caracteritza per la localització entre el 22@ i la futura estació intermodal de la Sagrera, la bona accessibilitat i la proximitat a zones residencials.

Aquest és un dels quatre polígons de l’Eix Besòs, una zona que abraça 175 hectàrees de territori industrial, amb una sèrie de polígons on s’ubiquen més de 550 empreses que treballen en el gremi de la metal·lúrgia, el paper, les arts gràfiques, el plàstic, el suro, la fusta, la indústria química, la farmacèutica, l’electrònica i el tèxtil, entre d’altres.

Programa de dinamització dels polígons industrials 

Fa quasi dos anys que s’han posat en marxa una sèrie de mesures i accions per dinamitzar els quatre polígons de l’Eix Besòs: el de Bon Pastor i el Torrent de l’Estadella, al districte de Sant Andreu, el de la Verneda industrial, al districte de Sant Martí, i el de Monsolís, a Sant Adrià del Besòs.

Aquest programa de dinamització, que es va iniciar l’agost de 2017, suma ja 195 accions directes de suport a les empreses, com serveis de suport a la gestió dels recursos humans o els tràmits municipals, les contractacions laborals, la participació en fires, la cooperació empresarial, el servei de localització d’espais, les formacions a mida, el servei de finançament, entre d’altres.

Entre altres accions, s’ha posat en marxa la pàgina web dels polígons de l’Eix Besòs, una nova eina de coneixement, promoció i d’atracció d’empreses. Aquest portal ofereix informació geolocalitzada de les empreses -categoritzada per sectors- i posa en valor la localització del polígon dins de la trama urbana de Barcelona, amb bones comunicacions viàries i ferroviàries i a prop d’equipaments de recerca i innovació claus com el campus Diagonal-Besòs de la UPC, el districte 22@ o el Parc Tecnològic de Barcelona Activa.

A banda de la nova web, cal destacar també dos programes específicament adreçats a les empreses industrials dels polígons:

  • Màrqueting digital: programa d’assessorament i acompanyament individualitzat en el procés de gestió i direcció de les àrees de vendes i comercial així com la implementació d’accions de màrqueting digital (millora del web, campanyes a xarxes socials a cercadors, E-mail Màrketing, entre d’altres).
  • Eficiència energètica: programa d’acompanyament individualitzat a empreses dels polígons de l’Eix Besòs per tal de realitzar un anàlisi del consum energètic dels seus centres i plantejar propostes de millora en diversos elements com climatització, aïllament, equips de regulació, potència contractada o energies renovables.

També cal mencionar l’acompanyament a fires sectorials de temàtiques d’interès comú per a la indústria (Mobile World Congress, Smart City Congress, IOT Solutions World Congress, Advanced Factories…) per tal que les empreses dels polígons puguin trobar respostes a les seves necessitats a través de partners i solucions disponibles als mercats. Les activitats realitzades han estat, per exemple, visites guiades per conèixer els principals estands de les fires o networkings on grans companyies proposen els seus reptes empresarials a pimes i start-ups.

El programa de dinamització dels polígons de l’Eix Besòs està impulsat pel Pla de barris de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, i es basa en la incorporació de la figura d’un dinamitzador industrial. A banda de conèixer la realitat i problemàtiques de la indústria, les visites se centren en oferir el catàleg de serveis i programes, que està adaptat a aquestes empreses dels polígons.