S'intensifica la vigilància i control del mosquit tigre a 64 zones de risc

09/05/2020 - 21:15 h

Salut pública. Des d’abril i fins al novembre, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) intensifica la vigilància en zones de risc i intervé en aquells llocs on se’n detecta activitat

Des d’abril i fins al novembre, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) intensifica la vigilància en zones de risc i intervé en aquells llocs on se’n detecta activitat

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) posa en marxa una nova campanya de prevenció i control de mosquits en espais públics de la ciutat, especialment dirigida a identificar els punts de cria del mosquit tigre per reduir la seva presència, així com els riscos que comporta l’espècie pel que fa a la possible transmissió de malalties.

Als barris de Sant Martí s’han detectat
quatre punts amb elements de risc
que abasten 77.000 metres quadrats

Tenint en compte l’activitat registrada l’any passat, els elements de risc i els equipaments especialment sensibles pel que fa a la vigilància i control d’arbovirosis a la ciutat, s’ha elaborat un mapa que identifica 64 zones on potencialment pot haver-hi mosquits i on poden representar un problema. Des d’abril i fins al novembre s’intensifica la vigilància en aquestes zones i s’intervé en aquells llocs on se’n detecta activitat.

La recollida sistemàtica de dades que fa el Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes (SVIPLA) de l’ASPB provinents de diferents fonts d’informació (inspeccions entomològiques i seguiments d’incidències, inspeccions entomològiques dels casos d’arbovirosis, inspeccions i seguiments de les zones de risc, revisió de trampes de captura ubicades a la ciutat, etc.) permet elaborar un mapa d’activitat dels mosquits a la ciutat. Enguany, l’ASPB ha elaborat un mapa en moviment en què es pot visualitzar la ubicació geogràfica de l’espècie i l’evolució temporal de la seva activitat durant l’any passat.

La implicació de la ciutadania és vital per a controlar l’espècie

La majoria de focus de cria els trobem principalment a les propietats privades (jardins, terrasses, patis, etc.). I en aquest sentit, la ciutadania és clau. Una femella pot pondre fins a 200 ous en petits recipients en una setmana, per tant, es necessari vigilar-los, retirar-los, buidar-los o posar-los cap per avall. Fer revisió cada 5 o 7 dies de les zones exteriors per no acumular aigua és la mesura més senzilla i eficaç que es pot aplicar a casa per evitar que el mosquit tigre es reprodueixi.

L’ASPB rep també informació de la ciutadania recollida per l’aplicació mòbil Mosquito Alert que ajuda a orientar les diferents actuacions. Durant el 2019, es van rebre més de 200 informes de Barcelona des de l’aplicació mòbil que van ser supervisats per l’ASPB, el 30% van ser inclosos en el Programa de vigilància i control, col·laborant així a la seva millora.

Mosquits i covid-19

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha informat que no hi ha evidència científica que els mosquits puguin transmetre la malaltia. L’OMS ha insistit que el virus SARS-nCoV-2 és respiratori i que es propaga principalment per contacte amb les secrecions respiratòries d’una persona infectada. S’ha de tenir en compte que no qualsevol virus pot infectar i ser transmès per un mosquit. De fet, la majoria no tenen aquesta capacitat.