Projectes per transformar l'activitat turística amb els fons europeus Next Generation

16/12/2022 - 07:11 h

La transformació i la diversificació del model turístic s’impulsaran amb vint projectes finançats amb els fons europeus Next Generation. Els prop de 41 milions d’euros rebuts es destinaran, entre d'altres, a la millora de les platges i la zona dels banys del Fòrum, i a la recuperació de la riba del riu Besòs.

Entre el 2023 i el 2025 es duran a terme a Barcelona vint projectes que potencien la desconcentració territorial de l’activitat turística, la creació de nous imaginaris, i la millora de la mobilitat turística i la innovació.

S’hi invertiran un total de 40,8 milions d’euros, que la ciutat ha obtingut en la convocatòria del Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic de 2022 que es financen amb els fons europeus Next Generation.

Els projectes responen als objectius principals del nou model turístic de la ciutat:

  • Encaix amb la vida veïnal.
  • Descentralització territorial.
  • Creació de nous continguts.
  • Foment de la mobilitat sostenible.
  • Millora de l’eficiència energètica.
  • Impuls de la digitalització.

Especial focus al Besòs i al Litoral

D’acord amb l’eix estratègic de transició verda i sostenible es preveuen actuacions destinades a renaturalitzar les platges, millorar la seva accessibilitat i seguretat tot adaptant-les al canvi climàtic. El projecte de millora de les platges i la zona dels banys del Fòrum té una inversió prevista de 4 milions d’euros.

D’altra banda, amb una inversió de 4,6 milions euros es vol dinamitzar el parc natural de Collserola i la riba del riu Besòs a través de la recuperació ambiental i la restauració històrica de diferents atractius turístics.

També es plantegen actuacions transversals encaminades a la creació de nova oferta turística més desconcentrada. Així com actuacions innovadores en digitalització, sostenibilitat i mobilitat sostenible.

Més informació