Què puc fer com a part de la ciutadania?

Els estudis que s’han dut a terme conclouen que la disponibilitat d’aliment és el factor que explica millor la presència de coloms en un lloc determinat i, en concret, la figura de l’alimentador.

Per aconseguir reduir la disponibilitat d’aliments que tenen els coloms, durant diversos períodes de temps i a tots els districtes s’han dut a terme campanyes de sensibilització i conscienciació amb informadors ambientals a peu de carrer, que han explicat a la ciutadania, sobretot als alimentadors, els efectes negatius que té el fet de donar menjar als coloms.

En relació amb el control ètic de coloms, apel·lem a la corresponsabilitat de la ciutadania: controleu el funcionament dels dispensadors i aviseu de possibles actes de vandalisme; participeu en el registre d’incidències i les possibles solucions; reduïu l’alimentació directa i controleu l’alimentació indirecta eliminant les restes de menjar a terra (no els doneu menjar ni en llenceu a terra), i informeu de la localització de construccions abandonades i obertes que facilitin la nidificació.