Metro

Els gossos poden viatjar en metro en les condicions següents:

 • Tots els dies feiners, excepte de 7.00 a 9.30 hores i de 17.00 a 19.00 hores.
 • Dissabtes i festius, sense limitació horària.
 • El període estival comprès entre Sant Joan i la Diada, sense cap limitació horària (feiners inclosos).
 • Han d’anar amb morrió i lligats amb una corretja no extensible i de menys de 50 cm de llargària.
 • Només es permet l’accés d’un gos per persona i no poden ocupar un seient.
 • Han d’estar identificats electrònicament amb un xip i han d’haver estat inscrits al registre censal municipal corresponent.
 • Els portadors en són els responsables i han de complir amb les obligacions de l’ordenança de Barcelona sobre tinença d’animals.
 • Els menors de 18 anys no poden portar gossos considerats potencialment perillosos segons la normativa vigent.
 • No poden utilitzar les escales mecàniques i han d’accedir al metro per les escales d’obra o per l’ascensor.
 • En situacions puntuals de grans aglomeracions i per motius de seguretat es pot limitar l’admissió d’animals al metro.
 • Han d’evitar obstruir les portes i les zones de pas.

La persona que dugui el gos és responsable de l’actitud de l’animal i, per tant, ha de vigilar que no produeixi cap molèstia a la resta d’usuaris.

Tramvia

Està permès l’accés dels gossos a les instal·lacions del TRAM en les condicions següents:

 • Tots els dies feiners, excepte de 7.00 a 9.30 hores i de 17.00 a 19.00 hores.
 • Dissabtes i festius, sense limitació horària.
 • El període estival comprès entre Sant Joan i la Diada, sense cap limitació horària (feiners inclosos).
 • Han d’anar amb morrió i lligats amb una corretja no extensible i de menys de 50 cm de llargària.
 • Només es permet l’accés d’un gos per persona i no poden ocupar un seient.
 • Han d’estar identificats electrònicament amb un xip i han d’haver estat inscrits al registre censal municipal corresponent.
 • Els portadors en són els responsables i han de complir amb les obligacions de l’ordenança de Barcelona sobre tinença d’animals.
 • Els menors de 18 anys no poden portar gossos considerats potencialment perillosos segons la normativa vigent.
 • En situacions puntuals de grans aglomeracions i per motius de seguretat es pot limitar l’admissió d’animals al TRAM.
 • Han d’evitar obstruir les portes i les zones de pas.


 •  

La persona que dugui el gos és responsable de l’actitud de l’animal i, per tant, ha de vigilar que no produeixi cap molèstia a la resta d’usuaris.