Ajuts a la traducció d'obres literàries i de pensament

dj., 01/06/2023 - 07:00

Ajuts a la traducció d'obres literàries i de pensament

La convocatòria la fa l'Institut Ramon Llull i el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de juny.

llibres, parada, sant jordi, llibreteria, llibreters

La segona convocatòria de l’Institut Ramon Llull per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana, en la seva varietat aranesa, a altres llengües ja és oberta.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les editorials, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres. Cal complir els següents requisits:

– publicar l’obra entre la data de la resolució de la concessió i el 30 de novembre de 2024
– haver adquirit els drets d’edició per a la publicació de l’obra
– publicar l’obra en suport llibre imprès i tenir distribució comercial a través de llibreries (queden excloses les publicacions on-line i print on demand).

Les persones sol·licitants poden presentar fins a un màxim de dues sol·licituds per convocatòria.

Hi ha cinc modalitats: narrativa (adults i literatura juvenil), poesia, teatre, còmic i pensament (no-ficció i humanitats). No són subvencionables les obres de referència, tesis doctorals i altres treballs de recerca; manuals d’informació pràctica; llibres de text escolars i aquelles obres en què el text faci de suport a les imatges que contingui. Queda exclosa l’autoedició. La traducció de l’obra per a la qual es demana la subvenció s’haurà de publicar després de la data de la resolució de concessió.

Es consideren despeses de la traducció únicament i exclusiva els honoraris del traductor/a. En el cas d’antologies poètiques, es consideren també subvencionables les despeses corresponents als honoraris de la persona responsable de l’antologia.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2023.

Tota la informació i bases, en aquest enllaç.