Biblioteques de Barcelona

La xarxa de biblioteques públiques de la ciutat, que actualment disposa de quaranta equipaments, treballa seguint quatre eixos fonamentals: l’impuls de la cultura i l’educació; la promoció de la lectura; el foment de la cohesió social, i la gestió del coneixement. Ho fa mitjançant la col·lecció i la programació, connectada amb altres agents culturals, socials i educatius del territori.

Des del mes de gener de 2021, Biblioteques de Barcelona gestiona el Programa d’Acció Lectora, un projecte que, en el marc de Barcelona Ciutat de la Literatura, té com a objectiu amplificar i coordinar les accions de promoció de la lectura que es desenvolupen des dels organismes municipals.