Residències d'escriptura - Convocatòries

La designació UNESCO reconeix l'excel·lència de les ciutats que la mereixen i les emplaça a fomentar i donar suport a la forma d'art amb què han estat distingides, que en el cas de Barcelona és la literatura. Les insta també a col·laborar internacionalment, a compartir bones pràctiques, a donar suport a la llibertat d'expressió i a organitzar projectes que assegurin que la literatura arribi als públics més amplis i més diversos possibles, tant a nivell local com internacional.

Els programes de residència per a escriptors i/o traductors, així com d'altres projectes de mobilitat o d'intercanvi, són una de les prioritats que s'ha marcat la Xarxa de Ciutats de la Literatura UNESCO. La majoria d’ells dona preferència a aspirants d’altres ciutats de la Xarxa, i a vegades, exclusivitat:

Tartu City of Literature
2 Mesos (octubre-novembre) al Karl Ristikivi Museum, 600€ al mes i 350€ per les despeses de viatge

Ulyanovsk Unesco City of Literature
1 mes (juny o setembre) despeses de viatge i allotjament cobertes.

Praga Mesto Literature
2 mesos en un apartament / 600€ al mes, despeses de viatge i d’allotjament cobertes

Granada Ciudad de la Literatura
1 Mes (Novembre) a la Corrala de Santiago, 600€ i allotjament

Cracòvia City of Literature
2 mesos a Villa Decius / 2500 PLN i despeses de viatge cobertes

Rejkjavik City of Literature
2-8 setmanes a Grondalshús

Heidelberg City of Literature
3 mesos (febrer-abril) a Dilsberg, 3750€ i despeses de viatge cobertes

Norwich city of Literature: El British Centre for Literary translation de la Universitat d'East Anglia forma part de la xarxa europea de centres de traducció literària RECIT.

Iowa City of Literature 
University of Iowa’s International Writing Program, 10 setmanes

Dunedin City of Literature
Seresin Landfall Residency per 21 escriptors que hagin publicat com a mínim un llibre

Més informació sobre residències d'escriptors, festivals literaris i ajuts a l'escriptura (en anglès):

Literature_residency_programmes

Literary_festivals_and_events

Literature_funds_and_grants