El Pla d'Usos busca equilibrar els usos urbans amb la regulació de les activitats de pública concurrència i d’altres, tenint en compte les repercussions que tenen en el teixit residencial. Es tracta d'un document, doncs, que persegueix el manteniment de l’habitabilitat de Ciutat Vella i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. 

El Pla d'Usos de Ciutat Vella 2018 és el sisè que té el districte i, des del darrer planejament, hi ha hagut una transformació de les activitats al barri. El nou document s’ha elaborat amb la voluntat d’abordar la situació de saturació que pateix el districte i donar resposta a les necessitats actuals del veïnat, per tal que aquest no se senti desplaçat a causa del monocultiu d’usos turístics i la contaminació acústica a la que estan sotmesos gran part dels habitants del districte degut a la concentració d’oferta d’oci nocturn.

El nou pla regula per primera vegada els establiments destinats a activitats turístiques i els de vehicles de mobilitat personal, tot restringint l’obertura dels primers i condicionant la dels segons. També divideix entre activitats diürnes i d’altres amb impacte nocturn i imposa restriccions a les que generen molèsties i poden afectar a la salut.

També busca la diversificació de l’oferta econòmica mitjançant el foment d’establiments culturals, espectacles sense impacte acústic i comerç de proximitat i prohibeix l’obertura de nous establiments vinculats a l’oci nocturn, els relacionats amb el joc i atraccions, i els audiovisuals.