Consell de Barri de la Barceloneta. Sessió ordinària. febrer.

27/02/2019

Comissió de Seguiment Consell de Barri Barceloneta. Comissió de seguiment. gener.

30/01/2019
  • 2019

Consell de Barri de la Barceloneta. Sessió ordinària. febrer.

27/02/2019

Comissió de Seguiment Consell de Barri Barceloneta. Comissió de seguiment. gener.

30/01/2019
  • 2019

Comissió de Seguiment Consell de Barri del Gòtic. Comissió de seguiment. febrer.

06/02/2019
  • 2019

Comissió de Seguiment Consell de Barri del Gòtic. Comissió de seguiment. febrer.

06/02/2019
  • 2019

Comissió de seguiment Consell de Barri del Casc Antic. Comissió de seguiment. juny.

04/06/2019

Consell de Barri del Gòtic Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera. Sessió ordinària. febrer.

26/02/2019

Comissió de Seguiment Consell de Barri del Casc Antic. Comissió de seguiment. gener.

29/01/2019
  • 2019

Comissió de seguiment Consell de Barri del Casc Antic. Comissió de seguiment. juny.

04/06/2019

Consell de Barri del Gòtic Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera. Sessió ordinària. febrer.

26/02/2019

Comissió de Seguiment Consell de Barri del Casc Antic. Comissió de seguiment. gener.

29/01/2019
  • 2019

Consell de Barri del Raval. Sessió ordinària. març.

07/03/2019

Comissió de Seguiment Consell de Barri del Raval. Comissió de seguiment. febrer.

05/02/2019
  • 2019

Consell de Barri del Raval. Sessió ordinària. març.

07/03/2019

Comissió de Seguiment Consell de Barri del Raval. Comissió de seguiment. febrer.

05/02/2019
  • 2019