El Pla d’accions de mobilitat de la Barceloneta busca fer compatibles la qualitat de vida dels i les veïnes del barri amb l’activitat econòmica i el transport sostenible. El districte de Ciutat Vella vol definir un model de mobilitat específic que s'adapti a les característiques del barri de la Barceloneta.