El Pla d’accions de mobilitat del Casc Antic estableix un model de mobilitat adaptat a la singularitat dels seus barris, prioritzant els vianants i la mobilitat sostenible. Les accions tenen com a base el Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024.

Les accions defineixen un model de mobilitat específic adaptat a les característiques dels barri del Casc Antic.

Els principals elements de reflexió són:

  • Crear una xarxa connexa, accessible i amb capacitat suficient per donar un bon servei als vianants.
  • Garantir la funcionalitat de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) d'una forma eficient, adaptada a les noves formes de distribució i consum. D'una manera flexible, i compartint espais amb els altres modes i amb unes dimensions adequades per als vianants. 
  • Reduir el trànsit de pas i mantenir l'accessibilitat en vehicle privat als residents i usuaris del comerç i dels serveis del Casc Antic
  • Generar una xarxa d'itineraris per la bicicleta que millori el moviment intern i la connectivitat amb la xarxa de carrils bici de la ciutat.

Per prioritzar la mobilitat dels vianants al barri,  es restringeix l'accés de cotxes i motos:

De dilluns a dissabte de 7.00 a 9.30 hores i de 12.30 a 21.00 hores.

Diumenges de 6.00 a 22.00 hores; excepte per al veïnat, pàrquings i vehicles autoritats.

 

Pendent d'implementació

Es canvia el sentit de circulació a 11 carrers per tal  millorar els desplaçaments dins del barri:

1.C. Rec Comtal, entre els carrers Davant Portal Nou i Basses de Sant Pere

2. C. Sant Pere Més Baix entre els carrers Basses de Sant Pere i  Metges

3. C. Metges entre els carrers Sant Pere Més Baix i  Pou de la Figuera

4. C. Davant Portal Nou entre els carrers Portal Nou i Rec Comtal

5. C. Portal Nou entre el c. Davant Portal Nou i pl. Sant Agustí Vell

6. C. Serra Xic entre el c. Pou de la Figuera i pl. Sant Agustí Vell

7. Pl. Marquilles entre els carrers Serra Xic i Basses de Sant Pere

8. C. Basses de Sant Pere entre pl. Marquilles i c. Portal Nou

9. C. General Álvarez de Castro entre el c. Sant Pere Més Baix i av. Francesc Cambó

10. C. Tantarantana entre c. Princesa i pl. Sant Agustí Vell

11. C. Allada Vermell entre els carrers Carders i Assaonadors

 

Pendent d'implementació