El Pla d’accions de mobilitat del Gòtic estableix un model de mobilitat adaptat a la singularitat del barri, prioritzant els vianants i la mobilitat sostenible. Les accions tenen com a base el Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024.

Les accions defineixen un model de mobilitat específic que s'adapta a les característiques del barri.

Els principals elements de reflexió són:

  • Crear una xarxa connexa, accessible i amb capacitat suficient per donar un bon servei als vianants.
  • Garantir la funcionalitat de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) d'una forma eficient, adaptada a les noves formes de distribució i consum. D'una manera flexible, i compartint espais amb els altres modes i amb unes dimensions adequades per als vianants.  
  • Reduir el trànsit de pas i mantenir l'accessibilitat en vehicle privat als residents i usuaris del comerç i dels serveis del barri del Gòtic.
  • Generar una xarxa d'itineraris per la bicicleta que millori el moviment intern i la connectivitat amb la xarxa de carrils bici de la ciutat.

Per prioritzar la mobilitat dels vianants al barri,  es restringeix l'accés de cotxes i motos de:

Dilluns a dissabte de 7.00 a 9.30 hores i de 12.30 a 21.00 hores,

Diumenges de 6.00 a 22.00 hores; excepte per al veïnat, pàrquings i vehicles autoritats.

S'implementen més espais per a la Distribució Urbana de Mercaderies  (DUM) amb un horari adaptat a les noves formes
de distribució i consum, millorant la seva eficàcia.

A l'interior del barri l'horari DUM és de 9.30 a 12.30 hores.

Al perímetre l'horari es manté de 8.00 a 20.00 hores.

 

 

Es canvia el sentit de circulació a 3 carrers del barri Gòtic per tal  millorar els desplaçaments dins del barri:

  1. Carrer Carbassa, entre els carrers Escudellers i Ample
  2. Passatge Escudellers, entre els carrers de Josep Pijuan i Escudellers
  3. Carrer d'en Rull, entre els carrers Nou de Sant Francesc i Còdols