Ordenació singular de terrasses al districte de Ciutat Vella

22/02/2017 - 14:23 h

Terrasses

L’Ordenança de terrasses de Barcelona, aprovada el 20 de desembre de 2013, preveu la possibilitat de fixar una distribució prèvia o una  l’ordenació singular per a determinats espais amb la finalitat que les llicencies s’adaptin a l’entorn i característiques del paisatge urbà.

El procediment per aprovar aquesta figura estableix la necessitat de sotmetre a informació pública aquesta proposta abans de la seva aprovació definitiva.

El 13 d’abril, es va publicar al BOPB l’ordenació singular de terrasses de la plaça de Santa Maria, carrer del Rec i i carrer Sant Pere Més Baix.  Del 14 d’abril fins 30 de maig es poden examinar les propostes d’ordenació i presentar al·legacions. 

El 3 de maig, es va publicar al BOPB l’ordenació singular de terrasses de la plaça de la Font, de la plaça de la Gardunya, de la plaça Ramon Berenguer el Gran i de l’avinguda de la Catedral. També van ser aprovades, les ordenacions del pg. de Colom i de la plaça Comercial i entorns del Born i de la plaça Sant Agustí Vell. Juntament amb les del carrer Xuclà, plaça Vila de Madrid, plaça de Sant Galdric, plaça de la Mercè, plaça de Jacint Raventós.   Del 4 de maig i fins el 15 de juny es poden examinar les propostes d’ordenació i presentar al·legacions.

Tots els projectes podrà ser consultat dins l’horari d’atenció al públic dels Serveis Tècnics en el Districte de Ciutat Vella, situat al c. Ramelleres, 17 1a planta.

Podeu consultar la documentació dels projectes d’ordenació singular als documents annexats.