Un pla per a la mobilitat de Ciutat Vella

05/10/2017 - 10:32 h

Participació. El proper dilluns 9 d'octubre se celebra una sessió de Diagnosi de la Mobilitat de Ciutat Vella per obrir un procés participatiu amb la ciutadania entorn la mobilitat del districte.

El proper dilluns 9 d’octubre se celebra una sessió de Diagnosi de la Mobilitat de Ciutat Vella oberta a tot el veïnat i entitats per aportar la informació i els elements de reflexió necessaris per tal de poder obrir un procés participatiu amb la ciutadania entorn la mobilitat del districte.

Funcionen les zones de càrrega i descàrrega als notres barris? Es pot arribar en bus a tot arreu? Per les voreres hi pot passejar tothom? Tenim prou carrils bici? Com es conviu amb la mobilitat dels visitants? Calen més aparcaments o n’eliminem?

Després d’una fase de recollida d’informació i de treball de camp, el proper dilluns 9 d’octubre a les 19 h, la Seu del Districte de Ciutat Vella (pl. Bonsuccés, 3) acull la presentació d’un diagnosi sobre la mobilitat del districte, amb l’objectiu d’iniciar un procés participatiu amb el veïnat i entitats de cara a elaborar un nou Pla de Mobilitat que ens acosti a un model més extensiu i cooperatiu, respectuós amb la convicència entre residents i activitat econòmica, que estigui integrat a l’urbanisme, adaptat a l’usuari, que sigui accessible, i que promogui l’ús del vehicle compartit, per tal d’evitar les emissions, els sorolls i els combustibles fòssils.

El nou Pla de Mobilitat vol incloure mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del conjunt del sistema de mobilitat.

El 23 de novembre, se celebrarà una segona sessió per recollir propostes de cara a definir, més concretament, el futur model de mobilitat de Ciutat Vella.

Totes les fases del procés participatiu i les propostes que en sorgeixin quedaran recollides a la plataforma Decidim.Barcelona, on tothom podrà fer les seves aportacions i votar per les iniciatives més interessants.

Què és un Pla de Mobilitat?

El Pla de Mobilitat és l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys, tenint com a horitzó estratègic continuar avançant cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. Aquests conceptes estan esdevenint, precisament, sinònim de progrés socioeconòmic i la qualitat de vida d’una ciutat.

Alguns dels objectius d’un PMU són reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima, afavorir el canvi dels desplaçaments cap als modes més sostenibles, incrementar i revitalitzar l’espai públic dedicat als vianants, integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat, aconseguir un transport col·lectiu eficient o millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de transport.

Actualment el PMU de Barcelona (2018-2023) està en procés de redacció, per aquest motiu cal replantejar el pla específic del Districte de Ciutat Vella, que ha d’incloure propostes estratègiques i concretes que no suposin una alteració de la mobilitat general fora de les línies d’actuació del PMU de la ciutat.