Ciutat Vella restringeix la circulació de vehicles de mobilitat personal d'ús comercial

06/05/2021 - 12:08 h

Des del 5 de maig fins al 5 e novembre només podran circular per dues rutes determinades que estableix l'ordenança de circulació.

Des del 5 de maig fins al 5 de novembre els Vehicles de Mobilitat Personal d'ús comercial només podran circular per dues rutes determinades que estableix l'ordenança de circulació. Aquesta iniciativa prové d’un decret que es va publicar el dimecres 5 de maig al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) que regula les restriccions de circulació d’alguns VMP al districte coincidint amb els mesos d’estiu.

L’objectiu d’aquesta mesura, que s’aplica des de 2016, és alleugerir l’ocupació de l’espai públic i les molèsties per als veïns i les veïnes, és a dir, per garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos de l’espai públic.

Les dues rutes, estipulades en l’Annex X de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, per al districte de Ciutat Vella són:

  • Des de Portal de la Pau per passeig Colom, passeig d’Isabel II, Marqués de l’Argentera i passeig de Circumval·lació
  • Passeig de Picasso, de Lluís Companys, passeig de Pujades fins a avinguda Meridiana.

La restricció s’aplica sobre els següents tipus de vehicles A, B i C1 d’ús d’activitat econòmica, d’acord amb la classificació establerta a l’Ordenança.

  • Tipus A: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites: patinets elèctrics petits, roda elèctrica i plataforma elèctrica.
  • Tipus B: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més grans: patinets elèctrics grans i segways.
  • Tipus C1: inclou els cicles de més de dues rodes que es fan servir per realitzar algun tipus d’activitat econòmica o d’oci.

Els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes que realitzin una activitat d’explotació econòmica a més hauran d’estar identificats i, si s’escau, inscrits al registre que correspongui. L’ordenança preveu multes de fins a 100 euros en les infraccions de caràcter lleu, de fins a 200 euros en les de caràcter greu i de fins a 500 euros en les de caràcter molt greu.

Els vehicles d’ús personal, però, no es veuran afectats per aquest decret de restricció i hauran de respectar la normativa general que estipula l’ordenança.

La restricció de la circulació d’aquests vehicles a Ciutat Vella es va engegar per decret l’estiu de 2016, amb una primera regulació que de manera pionera restringia la circulació de segways i vehicles de mobilitat personal que no tinguessin ús personal pel front marítim. Al 2017, es va ampliar la regulació a tot el districte tant a vehicles de mobilitat personal de dimensions grans com patinets elèctrics grans i segways, com a patinets elèctrics petits, roda elèctrica i plataforma elèctrica amb la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles.

Millorar les condicions de vida del veïnat del districte de Ciutat Vella

La restricció de la circulació d’aquests vehicles és una de les actuacions emmarcades en el pla de veïnatge de Ciutat Vella, en marxa des de l’any 2017 i impulsat per millorar la vida del veïnat als barris del districte, tot garantint l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que es donen a l’espai públic.

Els objectius principals d’aquest pla són: vetllar pel descans de veïns i veïnes; fomentar la convivència a Ciutat Vella, garantir la seguretat i el compliment de la normativa vigent, i vetllar pel bon us de l’espai públic. Comporta el reforç dels recursos ja desplegats al districte, amb agents cívics, auxiliars d’espai públic i tècnics d’intervenció social.